NVF aan de slag met enquêteresultaten

zaterdag 9 juli 2016

Communicatie, samenwerking, scholing en zichtbaarheid zijn de belangrijkste acties die de NVF de komende periode gaat ondernemen, naar aanleiding van de enquête die onder haar leden is gehouden. De leden van de NVF waarderen hun lidmaatschap met een cijfer tussen de 7 en 8.

Het bestuur van de NVF besloot afgelopen voorjaar om een enquête onder haar leden te verspreiden om zodoende de wensen van de leden te inventariseren en te kijken naar de mogelijkheden om nauwere contacten met hen te onderhouden.

Uit de enquête kwam naar voren dat de NVF meer aandacht zou moeten besteden aan de volgende punten:

 • NVF-leden in contact brengen met leden van andere NVJ-secties
 • Beter en meer communiceren over DuPho en de mogelijkheden en activiteiten die DuPho biedt voor NVF-leden, met name die van ‘Publieksfotografie’ en ‘toegepaste fotografie’ 
 • In samenwerking met DuPho een scholing bedenken voor de NVJ Academy
 • Zichtbaarder als NVF aanwezig via onder andere een eigen Facebook account
 • Vaker communiceren over het verloop van collectieve onderhandelingen die de NVF en NVJ voeren met betrekking tot Algemene Voorwaarden en tariefstijgingen.

De conclusies van de enquête op een rij:

 • De leden van de NVF waarderen hun lidmaatschap met een 7 of 8.
 • De NVJ Perskaart en de juridische dienstverlening wordt het meest gewaardeerd door de leden gevolgd door collectieve belangenbehartiging.
 • Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan het Journalistieke Platform van DuPho te kennen. Daarentegen is 75 procent van de respondenten niet aanwezig geweest bij NVJ-activiteiten in het afgelopen jaar. De helft van de NVF-leden geeft aan niet te weten of ze ook van een ander platform van DuPho lid willen worden. Respondenten die hier wel een idee over hebben stemmen op ‘Toegepaste fotografie’ (26%) en ‘Publieksfotografie’ (16%). De overgrote meerderheid geeft wel aan meer informatie over andere platforms van DuPho te willen ontvangen.
 • Op de vraag of de NVF meer moet samenwerken met andere NVJ-secties spreekt de grootste groep respondenten de voorkeur uit om meer toenadering te zoeken met de secties Zelfstandigen (66%), Persbureaus (51%) en Tijdschriften (50%). Ook geven de respondenten aan dat de NVF zich nadrukkelijker moet inzetten voor camera/videojournalisten, scholing (masterclass) en meer synergie met DuPho in de externe communicatie. De meest gewaardeerde thema’s waar de NVF zich nu al voor inzet zijn 1) de positie van zelfstandigen, 2) tarieven en 3) fotojournalisten.
 • Op het gebied van social media geeft de meerderheid van de respondenten aan geen behoefte te hebben aan een NVF Twitter-account. Zij geven de voorkeur aan een actief Facebookprofiel, waaraan de helft van de respondenten overweegt om hier zelf een bijdrage aan te leveren.   

Opmerkingen over communicatie voor wat betreft vorm en inhoud:

 • Veel respondenten hebben gebruik gemaakt van de ruimte per vraag om algemene opmerkingen te kunnen plaatsen. De meeste opmerkingen gingen over communicatie zowel over de inhoud als de vorm.
 • Communicatie inhoud: respondenten willen beter geïnformeerd blijven over collectieve onderhandelingen met betrekking tot Algemene Voorwaarden van mediaorganisaties en over tarieven. Met name de onderhandelingen met betrekking tot de Persgroep worden genoemd.
 • Communicatie vorm: respondenten willen primair worden geïnformeerd onder de vlag van de NVF-vlag. Communicatiemiddelen die worden aangedragen zijn:
 1. een eigen NVF Facebook account
 2. eigen nieuwsbrief
 3. eigen pagina op Villamedia.nl. 
 • Respondenten willen daarnaast ook beter geïnformeerd worden over de ontwikkelingen in het vak en hoe fotografen deze ontwikkelingen kunnen gebruiken bij het uitoefenen van het vak.

Van de 646 leden vulden 70 leden de enquête in, dat is ruim 10 procent.