NVF vraagt staatssecretaris aanpassing regelgeving drones

donderdag 27 februari 2014

De NVJ/NVF wil dat er een uitzonderingspositie komt voor fotojournalisten met betrekking tot het vliegen met licht onbemande luchtvaartuigen, de zogenoemde drones. In een brief aan staatssecretaris W. Mansveld van Infrastructuur en Milieu stelt NVF/NVF enkele aanpassingen voor. Op dit moment is het gebruik van drones verboden als er geen ontheffing is verleend door de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Het gebruik van drones door journalisten dient vanuit het grondrecht van vrije nieuwsgaring mogelijk te zijn. Anders dan in ons omringende landen kunnen journalisten op dit moment in Nederland geen drones gebruiken voor nieuwsgaring. De huidige regelgeving – die de minister van Infrastructuur en Milieu in 2013 heeft vastgesteld – maakt journalistiek gebruik van drones volledig onmogelijk. Die regels zullen daarom moeten worden aangepast zodat er voor journalisten weer een werkbare situatie ontstaat. Aldus de NVJ/NVF in de brief aan de staatssecretaris. Daarnaast zal NVF op korte termijn ook Tweede Kamerleden vragen om hun aandacht te vestigen op de problematiek rondom de regelgeving over het gebruik van drones door fotojournalisten.