NVF zoekt nieuwe bestuursleden

woensdag 20 februari 2013

De NVF zoekt twee nieuwe bestuursleden die zich willen inzetten voor de NVF. Met name jonge fotojournalisten tussen de 25 en 45 jaar worden uitgenodigd om zich kandidaat te stellen.

Wil jij een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van NVF Fotojournalisten? Wil je meepraten over een betere positie van de fotojournalist?
NVF is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden die het bestuur willen versterken.

Lidmaatschap van een beroepsverenging is niet meer vanzelfsprekend maar een collectieve belangenbehartiging blijft hard nodig. Dat hoeven we aan NVF-leden verder niet uit te leggen. Het zijn bijna allemaal (kleine) zelfstandigen en juist die categorie ervaart het ruwe klimaat in de journalistiek. Ze staan voor de noodzaak om zich te blijven ontwikkelen en nieuwe wegen in te slaan, als beeldmaker maar ook als ondernemer. De NVF biedt ondersteuning op hele brede terrein van belangenbehartiging en ontwikkeling. Dat vraagt om een bestuur met een scherp oog voor wat er aan de hand is en het vermogen daar creatief op in te spelen.

De NVF telt rond de 700 leden, voor het merendeel zelfstandige fotografen die op een journalistieke manier hun werk doen. NVF-leden fotograferen voor kranten en tijdschriften, voor bedrijven, p.r.-bureaus, overheidsinstellingen en andere opdrachtgevers. De NVF behartigt meer dan zestig jaar de gezamenlijke belangen van fotojournalisten. In de loop der jaren heeft de NVF een groot aantal activiteiten ontplooid, zoals de oprichting van de Zilveren Camera en het Meldpunt Politie & Justitie. NVF organiseert in samenwerking met de NVJ bijeenkomsten en zet onderzoeken uit.

Er zijn twee vacatures en het bestuur zoekt jonge kandidaten die daaraan willen en kunnen bijdragen.
Van bestuursleden wordt verwacht dat ze meedenken over de toekomst en verdere ontwikkeling van NVF daar actief aan bijdragen. De NVF vergadert eens per 6 weken.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor 1 maart via nvf@nvj.nl door een motivatiebrief en cv toe te sturen.
Meer informatie over de NVF is te vinden op www.nvj.nl/secties/nvf-fotojournalisten