NVF zoekt twee nieuwe bestuursleden

woensdag 10 april 2019

De Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten (NVF) zoekt twee enthousiaste bestuursleden die zich willen inzetten voor de belangenbehartiging van haar leden. Dit in verband met het aftreden van twee bestuursleden (Hans Hordijk en Serge Ligtenberg). Gezien de samenstelling van het bestuur zijn we vooral op zoek naar jongere kandidaten.

In verband met de campagne en de acties ‘Fotojournalistiek heeft een prijs’ kiest het NVF-bestuur voor continuïteit van het bestuur. Het bestuur treedt getrapt af. Dat wil zeggen dat in 2020 wederom twee bestuursleden aftreden (Eric Brinkhorst en Ingrid de Groot) en in 2021 Paul Teixeira en Martine Krekelaar zich her-verkiesbaar stellen.

Wie zijn wij?

De NVF behartigt als beroepsvereniging al meer dan zestig jaar de gezamenlijke en individuele belangen van fotojournalisten. De NVF telt rond de 700 leden; voor het merendeel zelfstandige fotografen die vanuit een journalistieke focus hun werk doen. NVF-leden fotograferen voor kranten en tijdschriften, fotobureaus, bedrijven, communicatiebureaus, overheidsinstellingen, ngo’s en andere opdrachtgevers. In de loop der jaren heeft de NVF een groot aantal activiteiten ontplooid. Enkele voorbeelden:  oprichting van de Zilveren Camera, het Meldpunt Politie & Justitie en aanpassing van de drone-wetgeving voor professionals. De NVF is een zelfstandige sectie binnen de koepel van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), die ruim 8.000 leden telt.

Wat doen wij?

Wij behartigen de collectieve belangen van onze NVF leden, dat meer dan ooit nodig is. De zelfstandige fotojournalisten ervaren het ruwe klimaat in de journalistiek. Zij staan voor de uitdaging om zich te blijven ontwikkelen en nieuwe wegen in te slaan, als beeldmaker maar ook als ondernemer. De NVF biedt ondersteuning op het brede terrein van belangenbehartiging en ondernemerschap. 

De Zilveren Camera is de meest prestigieuze fotoprijs van Nederland en thermometer voor de fotojournalistiek in Nederland. De Zilveren Camera wordt actief door de NVF ondersteund.

De NVF/NVJ biedt een groot aantal diensten aan, zoals juridische ondersteuning, het verstrekken van de Landelijke Politieperskaart en de NVJ/IFJ perskaart, en het aanbieden van opleidingen en trainingen via de ‘NVJ Academy’.  Daarnaast  zetten we samen met de NVJ onderzoeken uit, organiseren we, al dan niet met partners, bijeenkomsten en trekken we samen op in lobbytrajecten naar beleidsmakers. 

Wat willen onze leden?

 • doorgaan met de campagne ‘Fotojournalistiek heeft een prijs’
 • doorgaan met de acties voor toekomstbestendige tarieven
 • stimuleren van journalistiek ondernemerschap
 • meer kennisdelen over fotojournalistieke innovatie
 • organisatie van evenementen en workshops samen met andere secties en de NVJ Academy
 • meer en beter communiceren met de leden via nieuwsbrieven en social media

Wat vragen wij van de nieuwe bestuurders?

 • minimaal 3 jaar werkervaring als fotojournalist
 • p de hoogte zijn van actuele journalistieke ontwikkelingen
 • een instelling die gericht is op samenwerken
 • op vrijwillige basis gemiddeld 2 à 3 uur per week besteden aan bestuurswerk
 • maandelijks aanwezig willen zijn op bestuursvergaderingen in Amsterdam

Wat bieden wij de nieuwe bestuurders?

 • een bestuur dat met grote passie en inzet werkt aan de toekomst van ons vak
 • een bestuur dat zich richt op kansen, maar ook dilemma’s niet schuwt
 • en goede sfeer en creatieve (leer)omgeving
 • en vrijwilligersvergoeding  ter waarde van je lidmaatschapcontributie
 • onkostenvergoeding voor je bestuurswerkzaamheden, zoals reiskosten e.d.

Hoe kun je je kandidaat stellen?

Belangstellenden kunnen zich tot en met  maandag 6 mei kandidaat stellen door een korte motivatie van maximaal 150 woorden, je cv, portretfoto (ter publicatie op de website) en linken naar je social media accounts te sturen naar Rosa García López, secretaris van de sectie NVF, rgarcialopez@nvj.nl. Geef aan hoe jij graag een bijdrage wil leveren aan de doelstellingen van de sectie NVF. Bij meer dan twee kandidaten worden digitale verkiezingen georganiseerd.

Voor vragen kun je contact opnemen met Rosa García López, rgarcialopez@nvj.nl en 06 144 99 619, of met NVF-voorzitter Eric Brinkhorst, eric@brinkhorst.nl  en 06 534 96 790.