NVF/NVJ-leden in Noord-Nederland: werken aan betere relatie politie en pers

maandag 13 mei 2024

Houders van een (politie)perskaart overkomt het nog steeds: tijdens demonstraties of incidenten wordt hen het werken bemoeilijkt door hulpdiensten zoals politie. Ondanks dat er al jaren geleden afspraken hierover zijn gemaakt tussen de NVF/NVJ en onder andere de politie. Wat kunnen we doen en wat doen wij eraan?

Foto: ANP

Politieagenten die geen persfotografen of cameraploegen die bij demonstraties of incidenten vrij willen laten rondlopen, of agenten die voor camera’s gaan staan zodat er geen beelden kunnen worden gemaakt – het gebeurt nog steeds. Ondanks afspraken met de top van de politie, het Openbaar Ministerie en het ministerie van Justitie & Veiligheid hierover.

Onwetendheid bij politie

De strubbelingen tussen politie pers zijn in veel gevallen terug te voeren op onwetendheid bij de agenten op straat. Om dat te voorkomen zijn diverse leden van de NVF/NVJ druk in de weer met het geven van presentaties aan zowel de nieuwe lichting agenten als meer ervaren agenten, zoals de Officieren van Dienst Politie. In sommige gevallen helpt het als collega’s samen met de NVF/NVJ het gesprek aangaan met bijvoorbeeld de afdeling communicatie van de politie in de regio.

Zoals onlangs het geval was. De NVF/NVJ heeft samen met twee persfotografen een goed gesprek gevoerd met de communicatieafdeling van de politie in Groningen. Aanleiding hiervoor was een (te groot) aantal meldingen van gevallen waar het mis was gegaan tussen pers en politie in Noord-Nederland (Groningen en Drenthe).

Voorkomen beter dan genezen

Wat levert zo’n gesprek nou eigenlijk op? Allereerst dat er een goed overzicht is van het aantal en het soort gevallen. Het zorgt ervoor dat er geen discussie meer mogelijk is over de ernst van de situatie. Opmerkingen als ‘Het valt wel mee’ of ‘Het zijn maar een paar extreme gevallen’ zijn dan van tafel.

Daarnaast kan er door de politieleiding corrigerend worden opgetreden naar de betreffende agenten. En – misschien het belangrijkste van zo’n gesprek – we kijken naar manieren om ‘het blauw op straat’ duidelijk te maken hoe zij met de pers om moeten gaan. Want voorkomen is immers beter dan genezen.

Groningse aspirant-agenten trainen

In het geval van de politie Groningen heeft de NVF/NVJ afspraken gemaakt met de communicatieafdeling over het geven van presentaties over de werkwijze van de pers én de rechten van (politie)perskaarthouders. Dit naar goed voorbeeld van het werk dat NVF/NVJ-leden in onder andere Den Haag, Rotterdam, Gelderland en Brabant verrichten. In Groningen wordt op korte termijn gestart met het voorlichten van aspirant-agenten tijdens een verplichte module in hun opleidingen.

Wil je een dergelijk initiatief ook in de eigen regio starten? Stuur dan een mail naar Paul Teixeira.