NVJ: één juiste uitleg afspraak sociaal plan NDC

dinsdag 27 augustus 2013

Er is één juiste uitleg van een belangrijke afspraak uit het sociaal plan met NDC: boventallige journalisten die vanuit het sociaal plan kiezen voor de cao hebben recht op smartegeld plus een WW-aanvulling. Dit zegt NVJ-secretaris Tom Gibcus naar aanleiding van het overleg maandag met NDC.

De NVJ wenst niet terug te onderhandelen over een van de varianten van NDC na een gesloten akkoord in juni. NDC betwist nu dat de regeling bestaat uit een smartegeld plus WW-aanvulling (voor 60-plussers nog uit een pensioenregeling). De NVJ vindt het standpunt onbegrijpelijk, omdat het tijdens de onderhandelingen volstrekt helder was waarover werd gesproken. NDC heeft gisteren aangegeven op korte termijn een definitief standpunt in te nemen. De NVJ zal dat moment afwachten, alvorens mogelijk vervolgstappen te ondernemen.

De NVJ adviseert werknemers om in dit stadium geen vaststellingsovereenkomst te tekenen, zolang een bevestiging van de gemaakte afspraken uitblijft.

Bij vragen kan contact worden opgenomen met een van de juristen van de NVJ.
Telefoon: 020-3039 700
E-mail: juridisch@nvj.nl