NVJ: ‘Investeer in dagbladjournalist’

dinsdag 5 april 2011

De NVJ vindt dat het tijd wordt weer te investeren in de journalist. Niet alleen in salarisverbetering, maar ook om het langer en fitter aan het werk houden van redactieleden en om het moderner inrichten van arbeidsvoorwaarden. Op maandag 11 april onderhandelt de NVJ met werkgevers verder over een nieuwe CAO voor Dagbladjournalisten. Met deze vierde ronde breekt ook de beslissende fase in de onderhandelingen aan.

De onderhandelingen tijdens het derde overleg vorige week verliepen wederom niet eenvoudig. CAO-partijen zijn op een aantal belangrijke zaken niet nader tot elkaar gekomen. Waar de NVJ inzet op het bieden van perspectief voor de journalist, zitten werkgevers op de lijn van kostenbesparing. ‘Dat is op zich geen verrassing’, aldus dagbladsecretaris Tom Gibcus. ‘Het zijn immers de klassieke rollen van CAO-partijen. De vraag is echter waar de rekening moet liggen. Journalisten hebben veelvuldig begrip getoond voor de omstandigheden waar de branche zich in bevindt. Er is de laatste jaren nagenoeg niets gebeurd in loonverbetering, vrijwel elke redactie is geconfronteerd met reorganisaties en ondertussen blijven journalisten zich vol inzetten voor hun dagbladen, websites en social media. De NVJ vindt dat het tijd wordt weer te investeren in de journalist. Dat is meer dan alleen salarisverbetering. Het gaat dan ook om het langer en fitter aan het werk houden van redactieleden en om het anders, moderner inrichten van arbeidsvoorwaarden.’

Veel zal in dat kader afhangen van het voorstel dat werkgevers maandag 11 april zullen doen omtrent seniorendagen. Dit voorstel zal in brede zin duidelijk maken of werkgevers willen investeren in de journalist of dat ze de redactie alleen maar zien als kostenpost.
De NVJ heeft voor de CAO van 2011 een bescheiden voorstellenpakket gepresenteerd, waarbij is ingezet op behoud van koopkracht en modernisering van de arbeidsvoorwaarden. Een nieuwe CAO voor Dagbladjournalisten kan niet resulteren in structureel en perspectiefloos inleveren.