NVJ: “Terecht dat rechtbank provincie Noord-Brabant terugfluit”

vrijdag 27 januari 2012

De NVJ reageert zeer verheugd op het oordeel van de rechtbank Den Bosch dat de provincie Noord-Brabant de regionale omroep niet mag korten op het basisbudget. De beroepsvereniging waarschuwt wel dat hiermee de ellende voor de regionale omroepen niet voorbij is. De provincie Noord-Brabant heeft op onzorgvuldige wijze bepaald dat Omroep Brabant voor de komende jaren minder subsidie krijgt. De bezuiniging van 1,7 miljoen in vier jaar is uit de lucht gegrepen en daarom onrechtmatig. Met dat harde oordeel vernietigt de rechtbank in Den Bosch het bezuinigingsbesluit van Gedeputeerde Staten.

De rechtbank in Den Bosch mag het voornemen van de provincie Brabant om fors te bezuinigen op de regionale omroep dan naar de prullenbak hebben verwezen, de ellende zal er niet minder om zijn, zo stelt de NVJ. “De provincie heeft al aangegeven in beroep te gaan en dat zal ongetwijfeld tot langere onzekerheid leiden.”, aldus Omroepsecretaris Marc Visch van de NVJ. De rechtszaak is ook met grote belangstelling gevolgd door de andere provincies. Sommigen hebben ook een bezuiniging afgekondigd en anderen hebben het in voorbereiding. Zij zullen waarschijnlijk niets aan de voornemens veranderen zo lang er nog een hoger beroep loopt, zo vreest de beroepsvereniging.

Geen verrassende uitspraak
De NVJ is niet verrast dat de Bossche rechtbank tot deze uitspraak is gekomen. In een brief aan Provinciale Staten in oktober vorig jaar stelde de NVJ al dat bezuiniging op het basisbudget van de regionale omroep in strijd is met de Mediawet. Daar staat namelijk: “Gedeputeerde Staten zorgen voor de bekostiging van het functioneren van ten minste één regionale publieke media-instelling in de provincie door vergoeding van de kosten die rechtstreeks verband houden met het verzorgen van de regionale publieke mediadienst, voor zover die kosten niet op andere wijze zijn gedekt, op zodanige wijze dat:
a. een kwalitatief hoogwaardig media-aanbod mogelijk is en continuïteit van bekostiging is gewaarborgd; en
b. in ieder geval per provincie het in 2004 bestaande niveau van de activiteiten met betrekking tot de verzorging van media-aanbod door de regionale publieke media-instelling(en) ten minste gehandhaafd blijft.”

“Het zou de provincies sieren als ze zouden gaan handelen naar de wet; nog eens bevestigd in het vonnis. Maar ik vrees dat ze rustig achterover leunen tot het hoogste rechtsorgaan heeft gesproken.”, zo stelt Visch. “En daarmee richten ze onherstelbare schade aan, want de regionale omroepen zullen drastisch moeten snijden in programma’s en personeel.” Die vrees wordt bevestigd door een uitspraak van gedeputeerde Brigite van Haaften die in een reactie aangeeft de bezuiniging niet van tafel te halen.

Overleg
De NVJ wil op korte termijn met het Interprovinciaal Overleg IPO in overleg treden over de gevolgen van deze uitspraak. “Wij willen bij de provincies aandringen zich te gedragen als een betrouwbare overheid.”, zo zegt Marc Visch. Het steekt de NVJ vooral dat de landelijke politiek aangeeft meer te willen investeren in regionale omroepen en dat de provinciale bestuurders exact het tegenovergestelde doen. “Mediabeleid wordt in Den Haag gemaakt, het ministerie van OC&W stelt het geld beschikbaar, maar blijkbaar zint dat de provinciebestuurders niet.”, aldus de omroepsecretaris. “Met hun hand aan de subsidiekraan willen ze invloed op de regionale omroep afdwingen en daarmee staat de onafhankelijkheid van de regionale omroepen op het spel.”