NVJ achter protest van School of Media

maandag 8 februari 2010

De NVJ steunt de protesten van het personeel van de School of Media van de Christelijke Hogeschool Windesheim tegen het voornemen van het college van bestuur om de school onder te brengen in het domein Economie. Samen met het personeel vreest de NVJ verlies van de strategische mogelijkheden van de School of Media.

De School dient zelf prioriteiten te stellen en een eigen financieel beleid te kunnen voeren. De NVJ hecht, samen met het personeel van de school aan herkenbaarheid van de School of Media en vreest voor verwatering van het journalistieke onderwijs en toenemende bureaucratisering.
Windesheim zou er volgens de NVJ verstandig aan doen de aanvankelijke keuze voor onderwijseenheden met een overzichtelijke relatie met een beroep of beroepenveld te handhaven. Juist in de periode waarin door de wildgroei van het aantal journalistieke opleidingen sprake is van toenemende concurrentie is het handhaven van een zo groot mogelijke herkenbaarheid van groot belang. Ook kan de kwaliteit van het journalistieke onderwijs en onderzoek door de clustering in grotere eenheden onder druk komen te staan.
De NVJ deelt ook de zorg van de vier hbo-opleidingen journalistiek over de komst van alweer een nieuwe opleiding. Bij Saxion Hogescholen in Enschede gaat in september - na Amsterdam – een twee opleiding Media, Informatie en Communicatie van start. Aangezien er bij deze opleidingen ook journalisten worden opgeleid heeft het handhaven van een studentenstops bij de erkende hbo-opleidingen nauwelijks nog zin.
NVJ-voorzitter Huub Elzerman noemde de voortdurende groei van het (bekostigde) journalistieke onderwijs onlangs een verspilling van menselijke kapitaal. Het is volgens hem te zot voor woorden om bij de huidige stand van zaken op de arbeidsmarkt nog met een nieuwe (aanverwante) journalistieke opleiding te beginnen.