NVJ bereikt onderhandelingsresultaat Sociaal Plan A&C Media

donderdag 23 juli 2015

De afgelopen twee maanden heeft secretaris Annabel de Winter van de NVJ zich ingespannen om een aanvaardbare sociale regeling te onderhandelen met de interim bestuurder van A&C Media, Loek Radix, voor die leden van de NVJ die getroffen worden door de gevolgen van de ophanden zijnde reorganisatie "1 Visie".

Dat heeft geleid tot een onderhandelingsresultaat voor álle werknemers van A&C Media die getroffen worden door de gevolgen van de ingrijpende bezuinigingsoperatie bij A&C Media, vastgelegd in het Sociaal Plan dat gisteren is ondertekend door NVJ (als enige vakbond) en A&C Media.

Voor die werknemers die vallen onder de cao voor de huis-aan-huisblad journalisten bevat het Sociaal Plan "1 Visie" een bijzondere regeling die er op neerkomt dat, indien toepassing van de bepalingen van hun cao tot een financieel gunstiger resultaat leidt, zij aanspraak kunnen maken op de gunstiger ontslagvergoeding uit de cao.

Hieronder worden de onderhandelingsresultaten kort weergegeven:

  1. Betaling per individuele werknemer die vanwege de regorganisatie in ruime zin zijn arbeidsplaats verliest van de voor die werknemer toepasselijke TRANSITIEVERGOEDING;
  2. PLUS een bedrag van € 5.000  ongeacht leeftijd, dienstjaren etc. – voor parttimers naar rato;
  3. Afkopen – dat wil zeggen uitbetalen – van de voor de betreffende werknemer geldende opzegtermijn;
  4. Met voor die werknemers op wie de CAO voor huis aan huisblad journalisten van toepassing is de aanvullende bepaling dat, indien toepassing van deze cao voor hen tot een gunstiger resultaat leidt, zij kunnen kiezen voor toepassing van de CAO huis aan huisblad;
  5. Teneinde daarover een weloverwogen besluit te kunnen nemen zal aan deze werknemers twee berekeningen worden voorgelegd: zowel de berekening op grond van de regeling Sociaal Kader A&C Media als de berekening op grond van de CAO huis aan huisblad.

> Lees het sociaal plan van A&C Media