NVJ bespreekt met NDC voorstel versobering pensioenen

maandag 20 oktober 2014

De NVJ bespreekt op 21 oktober met de nieuwe directeur van NDC Mediagroep, mevrouw D. Boonstra, samen met de andere vakbonden en de OR, de voorstellen tot versobering van de pensioenen die door NDC zijn gedaan en gedeeltelijk al zijn uitgevoerd. Per 1 januari 2014 is de uitvoeringsovereenkomst met Nationale Nederland opgezegd. De deelnemers zijn echter pas eind mei ingelicht. Dit is in strijd met de cao voor Dagbladjournalisten en overigens ook met de Pensioenwet. Ter voorbereiding van de bespreking heeft de NVJ op 13 oktober een brief aan NDC Mediagroep gestuurd.