NVJ blijft in overleg met ANP over arbeidsvoorwaarden ANP en NOVUM

dinsdag 12 april 2016

Afgelopen donderdag spraken NVJ secretarissen Rene Roodheuvel en Annabel de Winter constructief met ​vertegenwoordigers van hoofdredactie en management van ANP en NOVUM over de arbeidsvoorwaarden voor journalisten bij beide bedrijven. Partijen verkennen samen de mogelijkheden of onderdelen van de nieuwe CAO UB voor Dagbladjournalisten, zoals die sinds 1 januari van dit jaar geldt, ook voor de journalisten van ANP ingevoerd kunnen gaan worden.  

ANP heeft concrete voorstellen voorbereid die binnenkort met de NVJ worden besproken. Als die besprekingen tot een onderhandelingsresultaat leiden, wordt dat ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de NVJ bij ANP.

Ook voor de verbetering van de positie van de journalisten van NOVUM, die qua arbeidsvoorwaarden nog een inhaalslag ten opzichte van hun collega's bij ANP moeten maken, zijn concrete verbeteringen in het vooruitzicht gesteld die de NVJ met belangstelling tegemoet ziet.