NVJ in contact met redacties en directie NDC

donderdag 15 april 2021

Bij NDC mediagroep komen bij een forse reorganisatie zo’n honderd banen te vervallen op de in totaal 580. Het Friesch Dagblad moet acht van de 33 redacteuren inleveren. Er is een sociaal plan afgesloten met de vakbonden. Dagbladsecretaris Paul Teixeira wijst in zijn reactie onder meer op het belang en de pluriformiteit van nieuws in de regio.

Foto: Anton Kappers - Thomasson

NVJ-secretaris Paul Teixeira: ‘Laat ik voorop stellen dat er een goed sociaal vangnet voor de werknemers ligt, in de vorm van het Sociaal Plan dat de NVJ en de andere vakbonden met de nieuwe directie van NDC/Mediahuis hebben afgesloten. Daarin is ook rekening gehouden met werknemers die 'meegaan' bij een eventuele verkoop van bedrijfsonderdelen, zoals het voornemen is van de NDC/Mediahuis-directie in het geval van de huis-aan-huis titels.’

De NVJ blijft de ontwikkelingen bij NDC/Mediahuis op de voet volgen, aldus Teixeira. ‘Wij kijken daarbij niet alleen naar de arbeidsgerelateerde zaken. De NVJ maakt zich immers ook sterk voor journalistiek in het algemeen. Wij zijn daarover in goed contact met zowel de redacties als de directie van het concern.’

Belang pluriformiteit

Hij wijst ook op de verantwoordelijkheid die de lokale en provinciale overheden hebben als het gaat om lokale media. ‘Hoewel het misschien soms lastig is voor hen, heeft de politiek baat bij de controlerende taak van de journalistiek.  Een onafhankelijke pers en media-pluriformiteit op lokaal niveau zijn onontbeerlijk voor het goed functioneren van de democratie. Wij roepen dan ook provincies en gemeentebesturen op om hierin hun stem te laten horen en hun steun voor het voortbestaan van lokale media te tonen.’

Contact met de NVJ

Naar aanleiding van de gepresenteerde reorganisatieplannen kunnen de nodige vragen leven bij de leden. Heb je als lid vragen of wil je bijvoorbeeld een beëindigingsovereenkomst laten toetsen, neem dan contact op met NVJ Advocaten & Juristen, tel. 020-30 39 700 of e-mail juridisch@nvj.nl.