NVJ Dagblad zoekt actieve bestuursleden

dinsdag 10 november 2015

Bij de NVJ hebben de leden het voor het zeggen. De huidige bestuursleden van de sectie Dagblad, Marten de Jongh en Rob Meijer, zoeken met spoed actieve collega’s voor deze sectie. Hou je van je vak en wil je je inzetten voor de dagbladjournalistiek in Nederland? Stel je dan kandidaat voor een bestuursfunctie in de sectie Dagblad en help mee het beleid van de NVJ voor de dagbladjournalistiek te bepalen.

Waar gaat het bestuur van de sectie Dagblad over?

 • Inzet arbeidsvoorwaarden als inzet voor cao-overleg en samenstelling onderhandelingsdelegaties
 • Ontwikkelingen bij de regionale en landelijke dagbladuitgeverijen
 • Sociaal plannen en andere afvloeiingsregelingen bij dagbladen
 • Het organiseren van bijeenkomsten
 • Scholing voor dagbladjournalisten die zich willen ontwikkelen in hun vak
 • De positie van freelance collega’s en journalisten werkzaam in de “flexibele schil”.

Wie hoort er in het bestuur van de sectie Dagblad?

Alle leden van de NVJ in de dagbladjournalistiek, in loondienst en freelance. In het bijzonder dagbladjournalisten die:

 • Zich actief willen inzetten voor hun collega’s in de dagbladjournalistiek
 • Bestuurservaring hebben of willen opdoen
 • Doelen vaststellen en verantwoordelijk willen zijn voor het uitvoeren van taken in dat kader
 • Contact willen leggen met alle leden van de sectie Dagblad
 • Bereid zijn eens per 6 weken met het sectiebestuur bijeen te komen en ten minste een halve dag in de maand aan sectiebestuurswerk te besteden.

Hoe doe je mee?

Leden kunnen zich verkiesbaar stellen door middel van het sturen van een e-mail met motivering, foto en telefoonnummer. Stuur de e-mail voor 2 december naar dagblad@nvj.nl, onder vermelding van Verkiezing Dagblad.

Verkiezingen

Het bestuur van de sectie Dagblad bestaat volgens het sectiereglement uit maximaal zeven personen uit de sectie, aan te stellen voor een bestuursperiode van ten minste drie jaar. De twee zittende bestuursleden blijven deel uitmaken van het sectiebestuur Dagblad. Dit betekent:

 • Er wordt gezocht naar vijf nieuwe bestuursleden
 • Bij meer kandidaten wordt een digitale verkiezing gehouden van 2 tot en met 22 december.