NVJ doet mee

vrijdag 22 maart 2013

Brede coalitie daagt Staat om AOW-gat

De Nederlandse Staat is vandaag door een brede coalitie van FNV-bonden en andere belangenorganisaties voor de rechter gedaagd. De zaak was een initiatief van FNV Veiligheid en de Stichting BeGAG Inmiddels hebben meerdere vakbonden en belangenorganisaties zich hierbij aangesloten. De organisaties willen de Staat dwingen het ‘AOW-gat’ te repareren.

“Vervroegd gepensioneerden worden met een enorme rekening opgezadeld. Als je bijvoorbeeld als militair op je 55-ste met verplicht leeftijdsontslag bent gegaan en altijd dacht op je 65-ste AOW te krijgen, dan heb je nu een groot probleem. Wij hopen dat de rechter erkent dat de Staat hierdoor in gebreke blijft”, zegt Ton Heerts, voorzitter FNV In Beweging.

De eisers stellen dat de Nederlandse overheid de verhoging van de AOW-leeftijd niet had mogen invoeren zonder een goede overbruggingsregeling. Het opschepen van AOW-gerechtigden met onvoorziene inkomenstekorten die kunnen oplopen tot duizenden euro’s is volgens hen onrechtmatig.

De Staat maakt volgens de eisers daardoor inbreuk op het eigendomsrecht zoals dat is vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daarnaast wordt de groep mensen met een AOW-gat gediscrimineerd ten opzichte van vergelijkbare groepen. Dat is in strijd met het gelijkheidsbeginsel zoals vastgelegd in allerlei Europese verdragen.

Bij de bonden kwamen de afgelopen maanden honderden verontruste meldingen binnen van mensen die door het kabinet Rutte-Asscher geconfronteerd worden met een AOW-gat. Ton Heerts: “Deze mensen zijn zeer bezorgd over hun oude dag. De overheid moet hen daarom geruststellen en met een duidelijke overbruggingsregeling op de proppen komen. Het voorstel van de staatssecretaris dat er nu ligt is veel te mager. Slechts een hele kleine groep om wie het gaat wordt hierdoor gecompenseerd. Wij staan voor een goed pensioen.”

Organisaties die de Nederlandse staat dagvaarden op alfabetische volgorde:

Abvakabo FNV, Politievakbond ACP, ACOM, AFMP/FNV, ANVP, AOB, GOVIMHB, CNV Publieke Zaak, CNV Vakmensen, FNV Bouw, FNV Bondgenoten, FNV Kiem, Juvox, Marver/FNV, NPB, NVJ, VBM, FNV Vakcentrale, Stichting BeGAG