NVJ dringt aan op inwerkingtreding persalarmering

dinsdag 7 juli 2009

De NVJ is niet gerust een voorspoedige invoering van de persalarmering en dringt aan op een snelle inwerkingtreding. In een brief heeft de NVJ laten weten dat zij per 1 juli op een planning rekent van alle regio’s waarin de persalarmering volgens toezegging in werking treedt. De NVJ heeft nog geen reactie ontvangen.

In oktober 2008 heeft de raad van Hoofdcommissarissen van Politie toegezegd dat per 1 juli 2009 het meldsysteem P2000 in alle 26 regio’s moet draaien. Voorafgaand aan de definitieve invoering draaide in 2007 de pilot P2000 in de regio Rijnmond. Het systeem zou vanaf 1 januari 2009 gefaseerd worden ingevoerd omdat nog niet alle regio’s waren ingericht op deze persalarmering. Hiervoor werd een half jaar uitgetrokken.

Afgelopen april kwamen de NVJ en de Raad van Hoofd Commissarissen een aantal afspraken overeen. De pilot in Groningen voor persalarmering zou snel worden uitgebreid naar de provincies Friesland en Drenthe. Ook werd afgesproken dat een aantal regio’s waar de klachten met betrekking tot het uitblijven van de persalarmering uitsprongen, met voorrang bij de invoering zou worden betrokken. Fasegewijs zouden daarna alle regio’s volgen.
In het zelfde overleg kondigde de Raad van Hoofd Commissarissen aan dat er werd overgegaan naar alarmering per sms. Om de werkbaarheid te kunnen toetsen is samenwerking met de betrokken media noodzakelijk, stelt de NVJ. Hoewel in Groningen journalisten aanvankelijk bij de pilot werden ingeschakeld, lijkt de zaak daar nu stil te liggen.