NVJ dringt bij Tweede Kamer aan op duurzaam beleid dat voorbijgaat aan coronacrisis

maandag 27 april 2020

De NVJ dringt in een brief aan minister Slob en de Tweede Kamer aan op een duurzamer beleid, dat voorbijgaat aan de coronacrisis. De kwetsbare positie van lokale media is immers niet voorbij als de coronacrisis voorbij is.

Foto: Richard Brocken/Hollandse Hoogte

De NVJ was verheugd toen enkele weken geleden minister Slob gehoor gaf aan de acute zorgen, die zijn ontstaan in met name de lokale journalistiek. Helaas treffen de maatregelen slechts beperkt de zwaarst getroffen groep kleinere bedrijven en zzp’ers die voor de lokale media werkzaam zijn.

Zo is er voor de zogenaamde hyperlocals, die vaak een belangrijke rol spelen in de lokale nieuwsvoorziening, geen toegang tot de steunmaatregelen. Ruwweg zijn dit zo’n 300 eenpitters of kleine bedrijfjes, die een wezenlijk bereik hebben onder de lokale gemeenschap en vaak voor 100 procent van adverteerders afhankelijk zijn. Ook veel freelance- (foto)journalisten zijn onevenredig hard getroffen door de ontstane crisis.

Ontwikkel duurzaam beleid

In de brief vraagt de NVJ om een duurzaam beleid te ontwikkelen. Te denken valt aan een integraal lokaal mediabeleid, dat wordt afgestemd met de provincies en gemeenten. Ook zou de minister juist nu een duidelijke uitspraak moeten doen over garanties voor de duurzame ondersteuning van de regionale en landelijke publieke omroep en samen met zijn Europese collega’s zich moeten inzetten voor een BTW-0 tarief voor alle journalistieke uitgaven (print en digitaal) van private media, nu steeds meer uitgevers afhankelijk worden van (digitale) abonneegelden.

Ook zorgen over situatie Antillen

Ook uit de NVJ haar zorgen over de situatie op de Antillen. Mediabedrijven vallen om als gevolg van de coronacrisis en vallen zelfs buiten de brede steunmaatregelen inzake loondoorbetaling.