NVJ en ANP in overleg over cao en arbeidsvoorwaarden Novum

woensdag 27 januari 2016

Het ANP en de NVJ gaan samen onderzoeken welke onderdelen uit de cao voor het Uitgeverijbedrijf (journalistieke deel) ook bij het nationale persbureau kunnen worden toegepast. Tot nu toe volgt het ANP de cao’s voor Dagbladjournalisten en het Dagbladuitgeverijbedrijf, die tot medio 2015 van kracht waren. Ook wil de NVJ van het ANP op korte termijn een plan-van-aanpak zien hoe het bureau de arbeidsvoorwaarden van de Novum-medewerkers gelijk gaat trekken met hun ANP-collega’s.

Dat hebben NVJ-secretarissen Annabel de Winter en René Roodheuvel afgesproken  met  ANP-directeur Guido van Nispen en HRM-manager Teddy de Gruijl.  In het overleg gaf de ANP-top een openhartig beeld van de moeilijke mediamarkt waarin het persbureau vandaag-de-dag moet opereren. In het kort komt dat neer op: hevige inhoudelijke concurrentie en afnemers die hun kosten zo laag mogelijk willen houden.

Freelance journalisten

De financiële situatie was voor het ANP in december mede aanleiding om nogal plotseling en drastisch alle bij het persbureau werkende freelance journalisten onmiddellijk per 1 januari de wacht aan te zeggen. Dankzij fel  protest en de inzet van de NVJ rond de feestdagen is er toch nog een bescheiden overgangsregeling voor de zzp’ers uit de bus gekomen, zodat er wat ruimte is ontstaan om andere opdrachtgevers te zoeken.

De NVJ heeft begrip voor de lastige omstandigheden waaronder het ANP moet werken. Dat laat onverlet dat de NVJ twee belangrijke uitgangspunten hanteert in het overleg met de directie:

  1. behoud van werk;
  2. gelijk loon voor gelijk werk, ongeacht of het nu gaat om zzp’ers of om mensen in vaste dienst.

Novum

Al langer is de NVJ met het ANP in discussie over de arbeidsvoorwaarden van de journalisten bij het vroegere persbureau Novum.  Novum werd begin 2015 overgenomen door dezelfde investeerder die ook het ANP in bezit heeft.  Formeel zijn het nog twee bedrijven, maar in de praktijk is Novum een onderdeel  van het ANP.

Aanvankelijk werkten de Novum-journalisten aan hun eigen producten, maar geleidelijk aan werden steeds meer ANP-taken opgepakt en nu worden de Novum-collega’s volop ingezet op ANP-redacties. Dit gebeurt nog wel voornamelijk op basis van hun oude – veel , veel slechtere – arbeidsvoorwaarden.  Arbeidsvoorwaarden waar het ANP voor de overname zo tegen te hoop liep, omdat het zou zorgen voor oneerlijke concurrentie.

Verschillen in beloning

Voor de NVJ is het grote verschil tussen wat een ANP-journalist en wat een Novum-collega aan het eind van de maand mee naar huis neemt, al langer onaanvaardbaar. Tijdens het overleg begin oktober kreeg de  ANP-directie nog enig respijt om met een behoorlijke regeling te komen. Toen in december het ANP de freelancers collectief de wacht aanzegde, vond de NVJ het ontoelaatbaar dat de zzp ’ers worden ingeruild voor de veel goedkopere Novum-journalisten. Want ook hier geldt: gelijk loon voor gelijk werk.

De NVJ wil van het ANP op korte termijn een plan-van-aanpak zien hoe men de arbeidsvoorwaarden van de Novum-medewerkers gelijk gaat trekken met hun ANP-collega’s die naast hen aan het bureau zitten en dezelfde werkzaamheden verrichten. Het overleg wordt binnenkort vervolgd.