NVJ en coördinatiepunt OM werken samen bij aangiftes bedreigde journalisten

donderdag 28 juli 2016

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de aangiftes van bedreigde journalisten in Nederland extra in de gaten houden. Diverse Nederlandse en Turkse journalisten worden bedreigd met geweld en geïntimideerd en hebben daarvan aangifte gedaan. Directe aanleiding is de mislukte coup in Turkije en de nasleep daarvan die ook in Nederland zorgt voor veel spanningen in de Turks-Nederlandse gemeenschap. Onderling tussen aanhangers van Erdogan, Gülen, en andere groeperingen, maar ook richting verslaggevers bij demonstraties.

Bedreigde journalisten hebben de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) benaderd met het verzoek om ondersteuning en advies. Het college van procureurs-generaal, de top van het OM, neemt de meldingen die bij de NVJ zijn binnengekomen zeer serieus.

“Gezien het zwaarwegende belang van een vrije en onbelemmerde nieuwsgaring”, schrijft college-voorzitter Herman Bolhaar, gaat het parket in Amsterdam de aangiftes van bedreigde journalisten landelijk coördineren. Het lokaal bevoegde parket zal de individuele aangifte blijven afdoen, maar met de maatregel wil het OM meer zicht krijgen in de aard en het aantal van de bedreigingen dat landelijk binnenkomt. De resultaten zullen door het OM Amsterdam periodiek met de NVJ worden teruggekoppeld.

De NVJ zal nieuwe aangiftes die bij haar binnenkomen, doorsturen naar het parket in Amsterdam. Uiteraard gebeurt dat alleen met instemming van de betrokken journalist.

In z’n algemeenheid geeft de NVJ het volgend advies aan bedreigde journalisten en/of redacties:

  1. bij acuut geweld of bedreiging 112 bellen (politiemeldkamer)
  2. ook bij gevoel onveiligheid (dus als ‘t wat minder concreet lijkt): neem contact op met politie en maak melding, doe desnoods ook aangifte. De journalist staat dan in elk geval op het netvlies van de meldkamer. Bij een noodoproep kan dan sneller gehandeld worden.
  3. bij concrete bedreigingen: altijd aangifte doen
  4. stuur kopie van aangifte naar NVJ, die deze desgewenst doorstuurt naar OM.