NVJ en DPG Media bereiken overeenstemming over werkcode voor freelancers

donderdag 2 juni 2022

Indien de leden van de NVJ akkoord gaan, ontvangen zelfstandige freelance journalisten werkzaam voor DPG Media per 1 juli 167 procent van het cao-loon, met een minimum van 30 euro per uur voor startende journalisten. De basistarieven voor fotojournalisten in de regio worden verhoogd naar 65 euro per opdracht en alle tarieven voor zowel fotojournalisten als schrijvende journalisten zullen worden geïndexeerd. Dit staat in het onderhandelingsresultaat dat de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en DPG Media deze week hebben bereikt.

Foto: Kim van Dam

De NVJ is al enkele jaren bezig met het creëren van een gelijk speelveld in de mediasector en is verheugd dat DPG Media de stap heeft genomen dit te bereiken. DPG Media zet hiermee een nieuwe standaard in de uitgeverijsector: een billijke toeslag voor alle freelancers en structurele indexering van al hun tarieven. Freelancers en medewerkers die onder de cao vallen met hetzelfde werk moeten minimaal hetzelfde verdienen. In de nieuwe werkcode bij DPG Media zijn drie belangrijke afspraken vastgelegd:

  • Alle tarieven zullen voortaan worden geïndexeerd; deze indexatie loopt gelijk met de cao-loonsverhogingen. De regio-foto tarieven zullen vanaf 31 december 2023 worden geïndexeerd.
  • Een freelancer zal minimaal 167% van het cao loon ontvangen van het bij de opdracht passende schaalsalaris. In deze toeslag is rekening gehouden met 8% vakantietoeslag, 50% zzp-toeslag en 20 wettelijke vakantiedagen. De zzp-toeslag van 50% is een tegemoetkoming in de kosten die een freelancer zelf draagt voor onder meer pensioen, verzekeringen en ziekte.
  • Voor fotojournalisten in de regio geldt per opdracht een minimumduur van twee uur en een minimumtarief van 65 euro.

Wat ging vooraf: rechtszaken

De freelancers die procedeerden tegen DPG Media zijn tot een schikking gekomen met DPG Media. Onderdeel van het overleg over de schikking was om concrete afspraken te maken over een billijke beloning voor alle journalisten en fotojournalisten die voor DPG Media werken. DPG Media en de NVJ zijn in overleg gekomen tot een Werkcode, met goede uitgangspunten en minimumafspraken. De NVJ legt het principeakkoord met een positief advies voor aan de leden.

Daarom zijn zowel de vier freelancers als de NVJ tot de conclusie gekomen dat de rechtszaken kunnen worden stopgezet. 

Kwaliteit ten goede

De werkcode bij DPG Media is een doorbraak voor betere tarieven in de uitgeverijsector. DPG Media wil niet dat freelance journalisten qua arbeidsvoorwaarden concurrerend zijn met vaste werknemers en de afspraken in de werkcode bieden hiervoor nu een garantie. Een betere betaling van freelancers zal bovendien de kwaliteit van de journalistiek ten goede komen. De afspraak is dat de ervaring en zwaarte van de opdracht meegenomen worden in het tariefniveau.

Fotojournalisten

Voor de fotojournalisten in de regio zijn in de werkcode afspraken gemaakt over opdrachttarieven en een minimumduur van twee uur. Het basistarief voor regionale fotografie wordt verhoogd van 55 naar 65 euro per opdracht. Voor de landelijke fotojournalisten geldt, net als voor alle overige freelancers en regionale fotojournalisten, dat er een indexatie conform de cao is afgesproken.

Ondergrens

Verder is in de werkcode afgesproken dat voor professionele zelfstandigen in de journalistiek een ondergrens geldt van 30 euro per uur. Freelancers kunnen op basis van hun ervaring en expertise en de zwaarte van de opdracht een hoger tarief bespreken.

Ledenpeiling

De werkcode wordt voorgelegd aan de freelance leden van de NVJ werkzaam voor DPG Media. Als een meerderheid akkoord gaat, treedt de werkcode in werking per 1 juli 2022.

Milen van Boldrik, secretaris NVJ: “De belangrijkste reden van een ondergrens is dat de tarieven vanaf nu niet meer kunnen zakken naar een onwenselijk niveau. Ook is het afspreken van een indexatie van de freelance tarieven heel belangrijk om de waarde van journalistiek werk op peil te houden. We zijn daarom blij met deze set van afspraken in de Werkcode want de weg omhoog voor freelancers in de journalistiek is hiermee in gang gezet. En de route verder naar boven staat open voor elke freelancer die vindt dat hij meer moet verdienen. We hebben nu echt een stap gezet met DPG Media naar eerlijke tarieven en we denken dat dit een gunstige uitwerking heeft op de relatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. Kortom, er is hiermee echt iets positiefs bereikt in de journalistiek.”

Bart Verkade, zakelijk directeur DPG Media: “Freelance journalisten waren en zijn belangrijk voor alle dagbladen, sites en magazines van DPG Media. Wij willen billijke tarieven betalen en zorgen dat onze freelancers ruimte hebben om geld opzij te leggen voor vakantie, pensioen en verzekeringen. Dat is altijd ons uitgangspunt geweest en we kunnen deze grote stap nu zetten omdat DPG Media een kerngezonde onderneming is. DPG Media zet hiermee een nieuwe standaard in de uitgeverijsector: een billijke toeslag voor alle freelancers en structurele indexering van al hun tarieven.”