NVJ en FNV: bezuinigingen publieke omroep zorgen voor onzeker werk en journalistieke uitholling

woensdag 28 juni 2017

De afgelopen jaren is fors op de publieke omroep bezuinigd en zijn budgetten flink verlaagd. Wie er werkt, merkt dat ook in zijn of haar werk. Acht op de tien omroepmedewerkers ziet de kwaliteit van de programma’s achteruit gaan en negen op de tien merkt dat er wordt bezuinigd op personeel en vindt het werk steeds onzekerder worden. Dat blijkt uit peilingen onder de werknemers bij de publieke omroepen die de NVJ en FNV hebben uitgevoerd.

Kwaliteit onder druk

Door de lagere budgetten gaat de kwaliteit van de programma’s achteruit. Zo’n 60 procent kan hierdoor niet meer de programma’s maken die men wil. Bovendien vindt 83 procent van de mensen dat de werkdruk de afgelopen jaren is toegenomen. Meer dan de helft van de mensen ziet onvoldoende kansen om door te groeien. René Roodheuvel, NVJ omroepsecretaris: ’Journalisten krijgen steeds minder terug voor hun inzet. Minder budget en minder tijd om reportages te maken en bronnen te checken. Tegelijkertijd hebben ze te maken met een stijgende werkdruk, permanente deadlines en een constante nieuwsvraag op tv, radio, online en social media. Zeker in tijden van veel nepnieuws moeten we blijven investeren in de kerntaak van journalistiek. Namelijk het kritisch volgen en controleren van samenleving, politiek en bedrijfsleven op basis van feiten.’

Onzekerheid werk en kaalslag

Negen op de tien respondenten merkt dat er wordt bezuinigd op personeel. Volgens 93 procent leidt dat ertoe dat werk voor de omroep steeds onzekerder wordt. Hoewel de deelnemers bijna unaniem (ruim 95%) aangeven het werk bij de publieke omroep leuk te vinden, overweegt ruim 40 procent over te stappen naar een andere sector. Belangrijkste knelpunten zijn de hoge werkdruk, onzekerheid over de toekomst, kaalslag in de journalistiek en doorgeschoten flex. Van de respondenten met een vast contract ervaart 40 procent onvoldoende zekerheid in werk en inkomen. Van de deelnemers ziet 84 procent een grote terugloop van vaste medewerkers. Hierdoor wordt het samenwerken met nieuwe flex-collega’s steeds lastiger. Omroepen huren minder zelfstandigen in door veranderende wetgeving. De NVJ en FNV zien dat er steeds meer zelfstandigen in een onzekere constructie worden geduwd zoals payrolling.

Martin Kothman, bestuurder FNV: ‘De grenzen zijn bereikt wat betreft de bezuinigingen bij de omroepen. De politiek moet wakker worden en weer realistisch gaan budgetteren, zodat de publieke omroep goede programma’s kan blijven maken en de makers tijd hebben om kwaliteit te leveren met de zekerheid van een fatsoenlijk inkomen en baan.’

Geen toekomst bij de publieke omroep

In een aanvullende peiling onder payrollers bij de publieke omroep, zeggen veel werknemers  onvrijwillig in deze onzekere constructie te zitten. Zij krijgen minder netto salaris of vakantiegeld en minder vakantiedagen dan hun collega’s in vaste of tijdelijke dienst bij de omroep. Ook bouwen ze minder of zelfs geen pensioen op. 84 procent onderschrijft de stelling dat - los van de contractvorm - voor hetzelfde werk, hetzelfde moet worden betaald. Ruim 61 procent van de bevraagden gaf aan vanwege deze onzekerheid geen toekomst te zien bij de publieke omroep. Bijna unaniem gaven ze onzekerheid en bezuinigingen aan als voornaamste reden. Roodheuvel: ‘Het is niet te verkopen dat met publiek geld oneerlijke payrollconstructies in stand worden gehouden. Wij willen dat de overheid, de NPO en omroepen samen verantwoordelijkheid nemen voor fatsoenlijke contracten.’

Downloads