NVJ en FNV-KIEM: vervolg procedure PCM

vrijdag 6 februari 2009

De NVJ en FNV-KIEM vragen de Ondernemingskamer een oordeel te geven over het gevoerde beleid bij PCM Uitgevers in de periode 2004 – 2007, toen het Engelse private equity fund Apax aandeelhouder was. Het besluit van de bonden is genomen na een ledenraadpleging onder het personeel.

Van de NVJ-leden stemden 53 procent voor het doorzetten van de rechtszaak. Vorig jaar vroegen de bonden de Ondernemingskamer een onderzoek te gelasten naar de gang van zaken bij PCM. Daaruit bleek dat er grote fouten zijn gemaakt door zowel aandeelhouders als directie.
De NVJ en FNV-KIEM zullen de advocaat vragen om het verzoekschrift op te stellen om de Ondernemingskamer een oordeel te laten geven over het gevoerde beleid. Uiterlijk 16 februari zal het verzoek bij de Ondernemingskamer ingediend moeten worden. Nu de procedure wordt doorgezet, zal de Ondernemingskamer zich uitspreken over de mate van wanbeleid van PCM in het verleden. Dat oordeel kan weer nieuwe rechtszaken tot gevolg hebben. De NVJ schat dat een uitspraak voor de zomervakantie bekend wordt.