NVJ en freelancers in gesprek met Kamerleden over auteursrecht

maandag 16 september 2013

NVJ organiseert samen met Platform Makers rondetafelgesprekken met Tweede Kamerleden die verantwoordelijk zijn voor auteursrecht en het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht moeten beoordelen. Zowel Astrid Oosenbrug (PvdA) als Joost Taverne (VVD) hebben inmiddels een delegatie van freelancers en bestuursleden van PlatformMakers ontvangen. Vorige week kwam het voorstel voor een kortere licentieovereenkomst ter sprake.

De aanwezige freelancers, onder wie freelance journalist Minou op den Velde, hielden een pleidooi om auteursrechten in een licentie overeenkomst vast te leggen die zich beperkt in duur en gebruik. Commercieel niet-journalistiek gebruik zou daar bijvoorbeeld niet onder hoeven te vallen. Actrice en presentatrice Lottie Hellingman en illustrator en vormgever Aleid Landeweerd lieten aan de hand van praktijk cases zien dat zij die vrijheid nu niet of nauwelijks hebben.

Van een kortere licentieovereenkomst profiteren zowel mediaorganisaties als freelancers. Mediaorganisaties zouden bijvoorbeeld gedurende één week (dagblad) of één maand (tijdschriften) het werk van freelancers kunnen exploiteren. Na die periode kunnen freelancers zelf hun werk bijvoorbeeld aan derden aanbieden. Nu is de exploitatieduur veel langer (vaak negen maanden). Hierdoor kan de freelancer niet meer zelf zijn werk exploiteren.

De NVJ Freelance en Platform Makers willen, in antwoord op de nieuwe Sanoma-regeling, een alternatief voorstellen dat beter beantwoordt aan de wensen van de makers maar tegelijkertijd de uitgevers de mogelijkheid biedt om het werk te gebruiken.

Op donderdag 28 november zijn zowel Oosenbrug en Taverne van de partij op het Eerlijk Deel Festival. Namens D’66 zal Kees Verhoeven van de partij zijn en Peter Oskam van de CDA. Het Festival wordt gepresenteerd door de presentatoren van TROS Kamerbreed Margriet Vroomans en Kees Boonman. Het definitieve programma wordt op 30 september bekend gemaakt.

Help mee! Deel je ervaringen met het onderhandelen over auteursrechtencontracten