NVJ en Genootschap van Hoofdredacteuren steunen De Telegraaf

woensdag 8 juli 2009

De NVJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren treden op als mede-eisers in het kort geding dat De Telegraaf heeft aangespannen tegen de Staat der Nederlanden. In het geding eist De Telegraaf dat de Algemene Inlichtingen en Informatiedienst onmiddellijk ophoudt met afluisteren van journalisten en doorzoeken van woningen, en dat alle bemachtigde materiaal wordt teruggegeven. Het geding dient op donderdag16 juli voor de voorzieningenrechter in Amsterdam.

NVJ en Genootschap treden op als mede-eisers omdat beide organisaties het afluisteren van journalisten als een grove schending beschouwen van het recht op bescherming van bronnen. De NVJ had gedacht dat de AIVD van zijn fouten in het verleden zou hebben geleerd. Eerder werd de AIVD al scherp terechtgewezen in de kwestie Mos/De Haas in 2006, twee De Telegraaf-journalisten die werden gegijzeld om hen te dwingen de identiteit van hun bronnen prijs te geven. Het afluisteren ondermijnt het voor journalisten cruciale belang van betrouwbaarheid en onafhankelijkheid, aldus de NVJ. Journalisten zijn voor hun werk afhankelijk van bronnen, die misstanden, zonodig anoniem, onder de aandacht van het publiek willen brengen. Die bronnen moeten er zeker van kunnen zijn, dat door de journalist toegezegde vertrouwelijkheid aangaande de identiteit van de bron ook kan worden waargemaakt.

Als in een land geaccepteerd wordt dat de AIVD en justitie doelbewust journalisten gaan volgen en afluisteren om hun eigen falen te maskeren is dat een directe bedreiging van de rechtsstaat.