NVJ en NDP Nieuwsmedia: journalistieke exceptie in AVG niet ver genoeg

donderdag 8 maart 2018

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarin is een journalistieke exceptie opgenomen, zodat persoonsgegevens gebruikt kunnen blijven worden voor journalistieke doeleinden. Voor wat betreft de NVJ en NDP Nieuwsmedia gaat die uitzondering niet ver genoeg.

In een brief aan de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid spreken zij hun steun uit voor het amendement-Buitenweg (GroenLinks).  Dat amendement verbetert de journalistieke exceptie die het kabinet voorstelt, zodat de exceptie wél toereikend is voor de journalistieke praktijk.

NDP Nieuwsmedia en de NVJ vrezen dat toepasselijkheid van de AVG zal wringen met de journalistieke praktijk. Uit een analyse van advocaat mr. Otto Volgenant, specialist op het terrein van persvrijheid, blijkt dat onder meer risico’s ontstaan in de vertrouwelijkheid van de onderzoeksfase, bij bronbescherming, historisch onderzoek, datalekken, user generated content en online archieven. Als de journalistieke exceptie niet toereikend is, dreigt op allerlei aspecten een chilling effect.