NVJ en NSP spannen zich in voor toelating pers bij sportwedstrijden

woensdag 30 september 2020

De NSP zal samen met de NVJ een uiterste inspanning doen om de pers uit te zonderen van de covid-maatregel om geen publiek toe te laten bij (amateur)sportwedstrijden. De NVJ vindt dit een principiële kwestie en sluit niet uit om het toelaten van pers via de rechter af te dwingen.

foto: Erald van der Aa

De Nederlandse Sportpers (NSP) wil deze week met sportclubs om de tafel om te praten over de mogelijkheid een uitzondering te maken voor pers bij sportwedstrijden. Vanwege opgeschaalde maatregelen mogen de komende drie weken maximaal acht sportfotografen en vijftien sportjournalisten in stadions worden toegelaten. NSP noemt de maatregelen een forse streep door de rekening van de media. De NSP was juist met de clubs in gesprek om – waar mogelijk – het aantal veldposities voor fotografen uit te breiden.

Welke gevolgen de nieuwe maatregelen hebben voor de oefeninterland Nederland-Mexico (7 oktober), is nog niet duidelijk.

In het aangepaste protocol D staat:

  • De komende drie weken zullen in het betaald voetbal maximaal 8 sportfotografen in de stadions worden toegelaten en 15 sportjournalisten.
  • In de lokale situatie kan gekozen worden voor een alternatieve mixed zone (buitenlocatie zoals gracht of vanaf een tribune), op 1,5 meter afstand of digitaal.
  • Er is geen persconferentie na afloop van de wedstrijd in de perskamer. Ook hier kan lokaal worden gekozen om deze bijvoorbeeld digitaal te organiseren, waarbij media vanaf de tribune kan meekijken en vragenstellen.

Wat de gevolgen zijn voor voor het amateurvoetbal en voor andere (zaal)sporten is nog niet duidelijk. De NSP gaat er voetstoots van uit dat journalisten, fotografen en medewerkers van regionale en lokale media gewoon hun werk kunnen doen, in het kader van de vrije nieuwsgaring.

NOC*NSF onderschrijft dat standpunt, maar is nog aan het uitzoeken hoe de overheidsmaatregelen moeten worden vertaald naar de amateur- en zaalsporten. Daar gelden immers regels op basis waarvan alleen deelnemers, begeleiding en arbitrage worden toegelaten. Daarin is niets over verslaglegging door de media geregeld. Over de aanwezigheid van de media is mogelijk nader overleg nodig met de veiligheidsregio’s. De sportkoepel laat ons weten op jacht te zijn naar duidelijkheid en daarover zo spoedig mogelijk uitsluitsel te zullen geven.