NVJ en NVF dreigen met proefproces drones

vrijdag 20 februari 2015

De NVJ en NVF nodigen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu uit om op korte termijn overleg te voeren over het journalistiek gebruik van drones. Indien het ministerie niet binnen drie weken reageert, gaan NVJ en NVF over tot een proefproces. Het lijkt erop dat het ministerie het belang van vrije nieuwsgaring niet meeweegt bij het opstellen van regelgeving voor drones, zo staat in een brief die NVJ en NVF vrijdag stuurden naar minister Schultz van Haegen en staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu.

Precies een jaar geleden werd in een overleg met advocaat Otto Volgenant en NVJ-secretaris Rosa Garcia López volmondig erkend dat de regelgeving voor journalisten onwerkbaar is. Toen werd benadrukt dat het ministerie zich zou inzetten om deze problematiek op te lossen. Helaas heeft de input namens de NVJ en de NVF nog tot geen enkele beweging in de richting van een oplossing geleid.

In de brief worden de minister en staatssecretaris dringend verzocht om te bevestigen dat er voor journalisten die een drone willen gebruiken voor nieuwsgaring een werkbare situatie ontstaat.