NVJ en NVF starten werkgroep Politie/ Pers

maandag 17 juni 2013

De NVJ /NVF is een werkgroep Politie/Pers gestart om klachten en problemen in de samenwerking tussen politie en pers te inventariseren. De klachten en verbeterpunten worden besproken in het periodieke overleg met de Nationale Politie, waar de NVJ in januari jl. mee is begonnen. Het eerstvolgende overleg met de Nationale Politie staat voor 28 juni gepland.

Om met goede informatie vanuit de achterban de gesprekken met de politie te kunnen voeren is een werkgroep samengesteld, waarin (foto)journalisten uit alle politieregio’s vertegenwoordigd zijn. Het doel van de werkgroep is om op regionaal niveau input te krijgen over zaken die niet goed gaan of beter kunnen in verhouding met de politie. De NVJ heeft hiervoor ook een digitaal meldpunt, waar praktijkincidenten kunnen worden gemeld. Leden wordt opgeroepen om vooral actuele incidenten voor dit meldpunt aan de NVJ/NVF te sturen (nvf@nvj.nl).

De meldingen en klachten gaan over bijvoorbeeld de (h)erkenning van de Politieperskaart, toegang tot incidenten, persalarmering en inzetten van drones. Tijdens het periodiek overleg staat een goede samenwerking tussen politie en pers centraal. In de praktijk blijkt die samenwerking nogal eens op problemen te stuiten.

De eerder gemaakte afspraken met de Nationale Politie zijn hier te vinden.