NVJ Freelance onderzoekt nieuwe exploitatievormen

donderdag 12 september 2013

NVJ Freelance juicht nieuwe initiatieven zoals Blendle en Myjour toe, maar vraagt zich wel af hoe het zit met de auteursrechten van freelance (foto)journalisten. Deelt de freelancer straks mee in het succes van een door hem of haar geproduceerde productie? NVJ Freelance gaat daarom onderzoek doen naar de nieuwe exploitatievormen.

De digitale kiosk Blendle ontvangt van uitgevers content die zij op haar platform openbaar maakt en doorverkoopt. De leveranciers (mediaorganisaties) claimen rechthebbende te zijn dan wel een licentie van de maker te hebben om de artikelen door te kunnen verkopen. Het is echter de vraag of mediaorganisaties de expliciete toestemming hebben van freelance (foto)journalisten om hun werk door te verkopen.

NVJ Freelance is ook in gesprek met het platform Myjour dat op 1 oktober wordt gelanceerd. Myjour concentreert zich op de doorverkoop van artikelen en foto’s uit onder andere vaktijdschriften. Ook hier geldt dat doorverkoop alleen mogelijk is indien mediaorganisaties die leveren rechthebbende zijn. Daarnaast kunnen freelancers die rechthebbende zijn zelf hun materiaal aanbieden aan Myjour. Hierdoor ontstaat een nieuw online verkoopkanaal voor freelancers.

Het NVJ-onderzoek richt zich primair op de vraag of mediaorganisaties expliciete toestemming hebben van freelance (foto)journalisten om hun werk door te verkopen. Ook wordt nagegaan hoe die toestemming is verkregen (bijvoorbeeld middels zogenoemde wurgcontracten). Indien mediaorganisaties geen toestemming hebben verkregen, dan kan er sprake zijn van auteursrechtschending en dient de auteursrechthebbende de digitale contentplatforms aan te spreken.