NVJ in gesprek met Mediafederatie over Fair Practice Code Uitgeverijbedrijf

donderdag 11 maart 2021

De NVJ heeft een eerste gesprek gevoerd met de Mediafederatie over de implementatie van een zogenoemde ‘Fair Practice Code’ ten aanzien van de inzet van freelance (foto)journalisten. De Mediafederatie is de overkoepelende organisatie van uitgeverijen. De NVJ spreekt van een hoopvolle ontwikkeling.

‘Eigenlijk is dit al veel langer een gespreksonderwerp aan de cao-tafel, maar tot dusver bleef het bij vrijblijvende verkenningen. Dit is een hoopvolle ontwikkeling’, aldus de NVJ.

In 2020 heeft de NVJ al een Fair Practice Code voor freelancers afgesproken met de publieke landelijke publieke omroepen. Deze dient voor de NVJ als basis voor de gesprekken die nu met de Mediafederatie lopen. ‘Het is nog te vroeg om de uitkomst van de gesprekken te voorspellen, maar het feit dat wij aan tafel zitten, is al een goed teken.’

De NVJ en de werkgevers in het uitgeverijbedrijf zijn het op hoofdlijnen met elkaar eens: freelance inzet mag in financieel opzicht geen verdienmodel zijn. Met andere woorden: zorg ervoor dat freelancers een solide financiële basis hebben, gerelateerd aan de salarissen van hun collega’s in vaste dienst. De hoofdlijnen staan vast, maar het komt nu neer op de concrete invulling van een Fair Practice Code voor het uitgeverijbedrijf.