NVJ in gesprek met NPO over Wet DBA

maandag 7 november 2016

De NVJ en NPO hebben op dinsdag 15 november een overleg over de Wet DBA. De inzet van het gesprek is om samen een Modelovereenkomst voor te bereiden, die nog dit jaar ter goedkeuring kan worden voorgelegd aan de Belastingdienst.

Ondernemende zelfstandigen die werken voor de omroep hebben er belang bij dat er voor hen een goedgekeurde modelovereenkomst komt. De NVJ zal NPO ook vragen om schijnzelfstandigen een tijdelijk of vast contract aan te bieden.

Op donderdag 27 oktober sprak een delegatie zelfstandigen die bij de omroep werken en NVJ secretaris, Rosa García López, met staatssecretaris Wiebes. Insteek van het gesprek was om media aan te spreken op hun risicomijdend gedrag en om de NPO op te roepen om samen met de NVJ en de Belastingdienst te werken aan een modelovereenkomst voor freelancers bij de omroep.