NVJ in gesprek met Persgroep over zzp-kwestie

vrijdag 22 april 2016

De NVJ en de Persgroep hebben op dinsdag 19 april met elkaar gesproken over de tariefswijziging van de Persgroep. Een van de uitkomsten van dat gesprek is dat de NVJ ‘schrijnende gevallen’, dat wil zeggen forse tariefsverlagingen die de kwaliteit van het journalistiek product serieus raken, aan de Persgroep zal voorleggen. Ook is afgesproken dat de Persgroep het uitgangspunt van een faire beloning voor alle journalisten (ZZP, Payroll, in dienst etc.) binnen NDP Nieuwsmedia gaat agenderen. In het belang van de voortgang van de bespreking zet de NVJ de actie tot nader order gematigd voort en zet het onderwerp breder op de kaart. De actie wordt verbreed via de campagne ‘Journalistiek heeft een prijs’.
 
De NVJ vraagt zelfstandigen die voor de Persgroep werken om door te geven of ze er op vooruit of achteruit gaan door de recente tariefswijzigingen en hoeveel. De NVJ zal de concrete voorbeelden van tariefswijzigingen, die zeer negatief uitpakken (zonodig) geanonimiseerd bespreken in een vervolggesprek met de Persgroep. Dit kan doorgegeven worden via rgarcialopez@nvj.nl. Zie ook eerdere berichtgeving.
 
Een vervolggesprek met de Persgroep wordt gepland voor mei.