NVJ houdt referendum sociaal akkoord

donderdag 9 april 2009

De komende weken kunnen leden van de NVJ zich per referendum uitspreken over het sociaal akkoord dat vakbonden, werkgevers en kabinet op 25 maart hebben gesloten. Op donderdag 9 april ontvingen de leden een toelichting over het sociaal akkoord en de stemprocedure. De NVJ heeft als lid van de federatie FNV ook een zetel in de federatieraad van de FNV. De raad is positief over het sociaal akkoord. De NVJ wil graag van haar leden weten hoe zij hier over denken. Er kan tot 22 april worden gestemd.

De economische crisis begint steeds meer het dagelijks leven te raken. Bedrijven moeten vechten om het hoofd boven water te houden. Banen staan op de tocht. Niet in de laatste plaats in de journalistiek waar ondermeer de neergang van de advertentie-inkomsten duidelijk voelbaar is.
Op 25 maart hebben werkgevers, werknemers en kabinet een sociaal akkoord gesloten. Het gaat om een serie afspraken bedoeld om een bijdrage te leveren in de bestrijding van de crisis. Zoals u wellicht weet is de NVJ lid van de federatie FNV. Dat betekent dat dit sociaal akkoord door de FNV ook namens de NVJ is gesloten.
Het lidmaatschap van de federatie betekent dat de NVJ ook een zetel heeft in de federatieraad van de FNV. De raad is positief over het sociaal akkoord. Maar uiteraard willen we ook graag weten hoe onze leden hier over denken. Vandaar dat wij het akkoord als één geheel aan u voorleggen.

In de bijgevoegde toelichting staan de details van het sociaal akkoord.