NVJ Jaarvergadering: Ian Katz (The Guardian) en Peter Barron (Google)

dinsdag 15 mei 2012

Tijdens het publieksprogramma van de NVJ Jaarvergadering op woensdag 13 juni zal Ian Katz, adjunct-hoofdredacteur van The Guardian, praten over de veranderingsslag, die op redacties en voor journalisten nodig is om hun meerwaarde te bewijzen op het web. Hij zal optreden naast Google-topman en oud-BBC-journalist Peter Barron.

The Guardian is een goed voorbeeld van de transitie van print naar digitaal. Katz zal tijdens de bijeenkomst in Utrecht uiteenzetten hoe digitaal werken bij The Guardian centraal staat en hoe dit in de praktijk wordt gebracht. The Guardian heeft een grote online redactie met ervaren journalisten. ‘The Guardian representeert wat wij met de sectie Internet graag willen uitdragen, namelijk het vak internetjournalistiek serieus nemen en investeren in online journalistiek, zoals je dat ook doet bij andere journalistieke platforms’, zegt Wilma Haan, bestuursvoorzitter van de sectie Internet.

Vragen die tijdens de sessie met Ian Katz aan de orde kunnen komen zijn onder andere: hoe is The Guardian zo snel en zo ver gekomen? Was het de strategie van de uitgever of is er een strijd geweest om dit voor elkaar te krijgen? Welke aanvulling heeft de datajournalistiek van The Guardian op de traditionele journalistiek? Hoe zijn de redactie van de krant en online redactie georganiseerd? Zijn de redacties strikt gescheiden of wordt er samengewerkt? Wilma Haan: ‘Ik denk dat we toe zullen gaan naar samenwerken, maar dan wel met volwaardige internetredacties, waar je op een andere manier in moet investeren. Bij The Guardian hebben ze dat wel goed begrepen.’

Tijdens de dag zal de sectie Internet haar openingspamflet presenteren, waarin zij haar speerpunten bekendmaakt. Bestuursvoorzitter Wilma Haan zal hierbij ingaan op het belang van internetjournalistiek.

De NVJ Jaarvergadering wordt gehouden op 13 juni in Stadskasteel Oudaen, Oude Gracht 99 in Utrecht. Het publieksprogramma begint om 16.15 uur.
Aanmelden voor het publieksgedeelte: vereniging@nvj.nl

Voorafgaand vindt het formele gedeelte van de Verenigingsraad plaats, waarin de jaarcijfers, beleidsvoornemens en het jaarverslag 2011 aan de orde komen. Aanvang: 13.30 uur.