NVJ juicht aanscherping Wet Open Overheid toe

maandag 11 januari 2021

D66 en GroenLinks willen na de affaire met de kinderopvangtoeslag de wetswijziging voor meer openheid bij de overheid aanscherpen. De NVJ juicht de aanvulling toe. Dinsdag wordt het wetsvoorstel open overheid in de Kamer behandeld.

D66 en GroenLinks kwamen eerder al met de initiatiefwet, de Wet open overheid die een transparantere (semi)overheid nastreeft. De Woo moet de bestaande Wob-regeling aflossen. Met de nieuwe aanscherping willen D66 en GroenLinks nog een stap verder gaan. Zo willen de partijen een ombudsman instellen waar journalisten terechtkunnen als ze opgevraagde overheidsinformatie niet of te laat ontvangen. De NVJ vindt dit een goede zaak, temeer omdat haar eerdere vraag voor een beter voorstel wordt opgepakt.

De NVJ stipte in oktober 2020, samen met een coalitie van maatschappelijke en mediaorganisaties, per brief [pdf] de problemen aan rond de huidige stand van het wetsvoorstel. Deze coalitie vindt een permanent adviescollege en één overheidsinformatie toegankelijk platform een duidelijke verbetering ten opzichte van de eerdere versie.

Een open overheid is van groot belang voor het functioneren van de democratie en het vertrouwen van de burger. De toeslagenaffaire heeft laten zien dat de overheidsinformatie niet op orde is en dat verbeteringen hoognodig zijn.

De NVJ, Open State Foundation, VVOJ, NDP Nieuwsmedia en het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren pleiten al langer voor verbeteringen in de Wet open overheid. Deze organisaties roepen de Kamerleden nu op de laatste verbeteringen te omarmen.

Wel willen de organisaties van de indieners van de wet nog graag weten welke slagkracht het permanente adviescollege gaat krijgen, om te voorkomen dat een verbetering op papier in de praktijk tot vertraging leidt. Ook wordt opgeroepen om de kabinetsreactie op het rapport Ongekend Onrecht, naar aanleiding van de toeslagenaffaire, mee te nemen in de Woo, mocht dit leiden tot grote transparantie ten aanzien van het interne beraad van bestuursorganen.

 

Downloads