NVJ kritisch over besluit RTL Boulevard uit te sluiten van Lech-fotosessie

donderdag 23 januari 2020

RTL Boulevard is niet welkom bij de jaarlijkse fotosessie van de koninklijke familie in Lech, omdat het een Instagram-foto toonde van een kerstmusical waar ook prinses Amalia aan deelnam. De Rijksvoorlichtingsdienst straft het programma voor wat het een schending van de mediacode noemt. ‘Hieruit blijkt weer dat de mediacode van het Koninklijk Huis krom is en in strijd met het beginsel vrije pers’, reageert Thomas Bruning, algemeen secretaris van de NVJ. Meer bij Villamedia

Foto: Frank van Beek/HH

De NVJ heeft al meerdere malen haar kritiek op de mediacode gedeeld met de Rijksvoorlichtingsdienst. Ook raadt de NVJ keer op keer mediabedrijven aan om de code te negeren. Niet de code maar de wet en jurisprudentie zijn maatgevend voor wat de media in beeld mogen brengen.

Thomas Bruning: 'Onze ergernis is dat toegang tot privé persmomenten worden gekoppeld aan het in acht nemen van de code. Deze methode past niet bij de publieke verantwoordelijkheid, die het Koninklijk Huis aan de dag hoort te leggen. Ik heb niet het idee dat het herhalen van deze boodschap richting de Rijksvoorlichtingsdienst hier veel aan zal veranderen, maar zeker is dat de Koning hiermee een slecht signaal afgeeft over het belang dat hij hecht aan het goed functioneren van de vrije pers.'

Meer bij Villamedia