NVJ-leden ook zonder opdrachtgeversbrief toegang tot Tweede Kamer

maandag 20 januari 2020

NVJ- en NVF-leden hebben voortaan ook zonder directe opdrachtgever of opdrachtgeversbrief recht op een dag-accreditatie en toegang tot de Tweede Kamer. De NVJ heeft na klachten van leden met succes bezwaar gemaakt tegen het beleid om geen toegang te verlenen zonder opdrachtgeversbrief.

Sinds eind 2018 eist de Kamer een zogenaamde opdrachtgeversbrief van (foto)journalisten die bijvoorbeeld foto’s willen maken. Door deze maatregel konden (foto)journalisten zonder opdrachtgeversbrief niet langer op vertoon van een perskaart een dag-accreditatie ontvangen om foto’s te maken. Na klachten van leden heeft de NVJ/NVF met succes bezwaar gemaakt. De afspraak is dat NVJ/NVF-leden ook zonder opdrachtgeversbrief toegang houden tot de Tweede Kamer, indien zij naast hun perskaart een brief kunnen overleggen van de NVJ, waarin deze verklaart dat het betreffende lid een professional is, die dus ook zonder directe opdrachtgever / opdrachtgeversbrief toegang moet krijgen tot de Kamer en dus recht heeft op een dag-accreditatie.

Uiteraard ziet de NVJ/NVF dit als een second best oplossing, we hebben immers de NVJ-perskaart in het leven geroepen voor dit soort situaties, maar nu er voor onze leden een werkbare vorm van toegang is afgesproken, accepteren we deze gang van zaken voorlopig. Voor ons staat voorop dat onze leden hun werk moet kunnen blijven doen, dat is hiermee geborgd.

Indien je niet over een opdrachtgeversbrief beschikt en een dag-accreditatie nodig hebt, mail dan met vereniging@nvj.nl dan zorgen wij dat je een NVJ-brief ontvangt, waarmee toegang wordt gegarandeerd.