NVJ-leden SBS akkoord met eenjarige cao

donderdag 12 mei 2016

De NVJ-leden werkzaam bij SBS-Productions (Hart van Nederland en Shownieuws) hebben ingestemd met een nieuwe cao van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. In alle eerlijkheid: het was een krappe meerderheid. En dat heeft vooral te maken met het magere loonbod  waar SBS niet vanaf te krijgen was.

Belangrijkste resultaten

De SBS medewerkers krijgen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 een loonsverhoging van - in totaal - 1,8 procent. Wel is bereikt dat de berekening van de individuele salarisverhoging transparanter wordt en niet langer is gekoppeld aan het SBS bedrijfsresultaat.    

Maar de meeste winst is voor de SBS’ers geboekt door het tegenhouden van een drietal verslechteringen. SBS wilde de weekendcompensatie en bijzondere verlofregelingen aanpassen, maar dat gaat niet door. Ook de – al deels ingevoerde – intrekking van de maandelijkse tegemoetkoming ziektekostenverzekering  is weer van tafel.

SBS Productions hanteert voortaan in beginsel voor tijdelijke contractanten (werkzaam op payroll basis of uitzendbasis) het principe ‘gelijk werk, gelijk loon’ met het SBS-loongebouw als basis.

Duurzame inzetbaarheid 

De opleidings- en scholingswensen en mogelijkheden van de individuele medewerker worden een vast onderdeel van de jaarlijkse beoordelingscyclus. De hoogte van het jaarlijkse opleidingsbudget wordt in samenspraak met de ondernemingsraad vastgesteld.

Uit een eerder door NVJ en FNV Kiem gehouden enquête kwam de grote zorg naar voren over de steeds verder oplopende werkdruk. Dat wordt in de gaten gehouden via een Employee Engagement Survey. De resultaten en maatregelen op grond van dat onderzoek worden voorgelegd aan de OR. 

Vakbondscontributie

Lid worden (en blijven) van de NVJ blijft ook bij SBS fiscaal aantrekkelijk, omdat je via je werkgever ongeveer de helft kunt terugvragen.

Na ondertekening is de SBS cao 2016 binnenkort te raadplegen op deze website.