NVJ-leden stemmen in met nieuwe cao Uitgeverijbedrijf

donderdag 12 december 2019

De nieuwe cao voor het Uitgeverijbedrijf is een feit. Een grote meerderheid van de NVJ-leden (87%) stemde in met het resultaat, hetgeen betekent dat werknemers met terugwerkende kracht tot 1 november jl een loonsverhoging ontvangen van 3 procent.

Nu een ruime meerderheid van de leden heeft ingestemd met het cao-akkoord en ook de leden van CNV en Unie positief hebben geoordeeld, heeft de NVJ met werkgevers een nieuwe cao ondertekend. De collega's van FNV hebben anders gestemd en de FNV ondertekent het akkoord niet.

Omdat de volgende cao-onderhandelingen begin 2020 alweer plaatsvinden, is tijdens deze onderhandelingsronde gekozen voor een korte looptijd: de cao loopt op 31 juli volgend jaar af. De huidige cao eindigde al op 31 mei van dit jaar.

De behaalde resultaten in het kort:

  • Korte looptijd tot 31 juli 2020
  • Loonsverhoging 3% vanaf 1 november 2019;
  • Gelijke beloning voor gelijk werk: de NVJ gaat in gesprek met een aantal grote mediabedrijven over tarieven voor freelancers;
  • Instroom generatiepact verlengd tot en met 31 december 2022. Jongere werknemers kunnen makkelijker instromen; oudere werknemers kunnen met behoud van volledige pensioenopbouw geleidelijk afbouwen.