NVJ-leden vinden solidariteit belangrijk

donderdag 10 oktober 2013

Uit een enquête die de NVJ hield onder haar leden, blijkt dat solidariteit hoog scoort. Ook de ideële kant van het werk van de NVJ, zoals de inzet voor persvrijheid, vinden leden van groot belang, net als collectieve en individuele belangenbehartiging. De NVJ zal de resultaten van haar onderzoek vertalen in een producten- en dienstenaanbod, die nog beter aansluiten bij de wensen van de leden.

Meer dan 1.100 leden deden mee aan de enquête die de NVJ afgelopen september uitzette. Leden die geen uitnodiging ontvingen voor het meedoen aan deze enquête hebben de Villamedia-enquête ontvangen.
Uit de enquête blijkt dat de solidariteit hoog in het vaandel staat bij leden. Een deel van de leden geeft aan actief te willen worden in de vereniging. De ideële kant van het werk van de NVJ, zoals de inzet voor persvrijheid, scoort hoog onder leden. Maar ook de inzet voor de materiële kant van het werk, de collectieve en individuele belangenbehartiging vinden leden zeer belangrijk.

“De resultaten gaan we vertalen in een aangepast producten- en dienstenaanbod en een nieuw contributiestelstel, zodat deze goed aansluiten bij de wensen van leden”, aldus Andrea von der Möhlen, hoofd marketing & communicatie van de NVJ. “Ook gaan we aan de slag met de manier waarop leden zeggenschap willen binnen de vereniging.”

De uitkomst van de enquête wordt besproken op de Najaarsvergadering van de NVJ op 13 november. Agendaonderwerpen zijn ondermeer de bestuursstructuur en ledenzeggenschap.
In 2014 gaat de NVJ onderzoeken wat potentiële leden verlangen van een journalistieke beroepsvereniging.