NVJ legt cao-voorstellen voor aan leden AT5

donderdag 28 januari 2021

De NVJ en AT5 gaan onderhandelen over een nieuwe cao. De leden werkzaam bij AT5 kunnen tot en met 3 februari stemmen over de voostellen van de NVJ. 

De NVJ zet zich als beroepsvereniging in om te zorgen dat de journalisten en programmamakers werkzaam bij AT5 voldoende bestaanszekerheid hebben, zodat zij onafhankelijk en op kwalitatief hoog niveau hun vak kunnen uitoefenen. Om hun vakmanschap goed inhoud te geven zijn continuïteit, waardering voor en investering in journalisten de basisvoorwaarden.

De voorstellen van de NVJ zijn in hoofdlijnen:

  • Looptijd 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021 (3 jaar)
  • Loonontwikkeling. De afgelopen jaren heeft AT5 de loonontwikkeling binnen de publieke omroepen (de cao voor Omroeppersoneel) gevolgd.  Daarnaast maakt het volgen van de loonlijn van de cao voor Omroeppersoneel een onderdeel uit van het cao onderhandelingsresultaat van de laatste AT5 cao. In de onlangs door NVJ en CNV vakmensen afgesloten cao voor omroeppersoneel is afgesproken de volgende structurele verhogingen van de salarisschalen door te voeren: 2,6% per 1 januari 2020, 1% per 1 juli 2020, 1,4% per 1 april 2021.
  • Eerlijke Tarieven voor zzp'ers. Toepassing Fair Practice Code publieke omroepen. AT5 heeft inmiddels aangegeven de Fair Practice Code voor de publieke omroepen te volgen en toe te passen op de opdrachten die zij verstrekt aan zzp’ers.
  • Werkzekerheid. Het vastleggen van drie arbeidsrelaties: dienstverband; vast en tijdelijk; uitzendovereenkomsten, alleen in te zetten bij Piek en Ziek; zzp op basis van de Fair Practice Code Publieke Omroep (die per 1 december 2020 geldt voor de publieke omroep en door AT5 gevolgd wordt). 
  • Terugdringen tijdelijke contracten.
cao