NVJ legt eindbod cao ANP met negatief stemadvies voor aan leden

woensdag 6 april 2022

De NVJ vindt dat het cao-eindbod van de ANP-directie geen recht doet aan de inzet van de medewerkers. Het eindbod heeft twee varianten, beide hebben negatieve gevolgen voor periodieke loonsverhogingen binnen de salarisschalen. 

Foto Sem van der Wal/ANP

Sinds december 2021 voert de NVJ-onderhandelingsdelegatie overleg met de directie van het ANP over een nieuwe cao. Deze gesprekken hebben niet geleid tot een gezamenlijke uitkomst.

De NVJ constateert dat de ANP-directie met name gericht is op kostenreductie. In het eindbod dat er nu ligt, is volgens de NVJ geen rekening gehouden met de hoge inflatie, de inzet van de journalisten en andere werknemers. Daarnaast blijft het ANP ver achter bij de recente cao-afspraken in de sector. Bovendien heeft de directie in het eindbod een verslechtering van de prestatieverhoging opgenomen. 

De vereniging legt het eindbod dan ook met een negatief stemadvies voor aan de leden die werkzaam zijn bij het ANP. Zij ontvangen een mail waarmee ze tot en met woensdag 27 april hun stem kunnen uitbrengen.

Het eindbod, twee varianten:

Het cao-eindbod van de directie van het ANP heeft twee varianten. Beide hebben ook gevolgen voor het periodiekensysteem. Dat laatste is een systeem om de individuele prestaties van werknemers die nog niet aan het eind van hun salarisschaal zitten te beoordelen en te waarderen. Het systeem loopt van A tot en met E, maar C is de meest gangbare waardering bij het ANP (‘Je doet jouw werk goed’).

Een werknemer met C-waardering krijgt nu 3 procent salaris erbij. In beide varianten van het eindbod gaat dit veranderen. In variant 1 gaat de C-waardering van 3 naar 1 procent. In tweede variant gaat C-waardering van 3 naar 0 procent. Het volledige eindbod is hier te lezen.

Variant 1

Een algemene indexatie voor alle medewerkers van 2 procent in 2022 en 2 procent in 2023

Daarnaast zal de volgende verhoging apart worden doorgevoerd afhankelijk van de individuele beoordelingen:

A          -
B          -
C          1,0 procent
D         2,5 procent
E          4,0 procent

Variant 2

Een algemene indexatie voor alle medewerkers van 2,5 procent in 2022 en 2,5 procent in 2023

Daarnaast zal de volgende verhoging apart worden doorgevoerd afhankelijk van de individuele beoordelingen:

A          -
B          -
C          -
D         1,5 procent
E          3,0 procent

'Sigaar uit eigen doos'

Een cao-verhoging en het periodiekensysteem staan bij alle uitgeverijen van dagbladen en tijdschriften in Nederland los van elkaar. Dat is terecht, benadrukt Paul Teixeira, secretaris Uitgeverijbedrijf van de NVJ en lid van de onderhandelingsdelegatie. De cao is een collectieve afspraak voor het hele bedrijf, het waarderingssysteem is iets tussen een individuele werknemer en de werkgever.

"Een periodiekensysteem heeft met de beoordeling, prestaties en ervaring van individuele medewerker te maken en staat geheel los van de inflatiecorrectie. De directie van het ANP wil de twee bij elkaar vegen om zo de loonkosten zo laag mogelijk te houden", zegt Teixeira. Hij noemt het een flinke uitholling van de arbeidsvoorwaarden. "Per saldo is het eindbod van de directie niets meer dan een sigaar uit eigen doos." 

Werknemers die nog niet aan het eind van hun salarisschaal zitten én goed functioneren, worden het meest getroffen door beide varianten van het huidige eindbod, legt Teixeira uit. Vaak zijn dat de jongere en/of beginnende werknemers.

Ondernemingsraad ANP

Ook de Ondernemingsraad van het ANP is tegen de voorgestelde uitholling van de arbeidsvoorwaarden. De Ondernemingsraad zegt bang te zijn dat het ANP zo minder aantrekkelijk wordt als werkgever in de toch al krappe arbeidsmarkt. Volgens Teixeira is die zorg terecht: "Als een journalist de keuze heeft tussen het ANP met een sober beloningsbeleid of een willekeurig dagblad of omroep met aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden, dan laat de keuze zich raden."

Wat nu?

Het eindbod is in een NVJ-ledenraadpleging voorgelegd aan werknemers van het ANP. Zij kunnen tot en met woensdag 27 april stemmen. Als de meerderheid tegenstemt, wil de NVJ-onderhandelingsdelegatie graag weer om tafel met de directie.

"Met de steun van de NVJ-leden willen we hen bewegen nog eens scherp naar de financiële mogelijkheden te kijken, zodat er betere voorwaarden komen dan in het huidige eindbod", zegt Teixeira. Hij is telefonisch of per mail bereikbaar voor vragen. 

Downloads