NVJ legt onderhandelingsresultaat cao Uitgeverijbedrijf neutraal voor

woensdag 13 januari 2021

De NVJ, FNV, CNV en De Unie hebben met de werkgevers Uitgeverijbedrijf een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao Uitgeverijbedrijf (UB). Werknemerleden gaan er in het komende jaar in totaal 2 procent op vooruit. Teleurstellend is dat het onderwerp van de freelance beloning op dit moment niet op de cao-tafel is beland. De NVJ legt dit resultaat daarom neutraal voor aan haar leden.

foto: Peter Hilz

De onderhandelingspartijen waren sinds eind november via videoconferencing in onderhandeling over een nieuwe cao. Op 22 december kwamen zij tot een onderhandelingsresultaat. De NVJ betreurt het ten zeerste dat het cruciale onderwerp, freelance beloning, nog niet op de cao-tafel is beland.

Wachten op advies over gezond speelveld

Aan het begin van de onderhandelingen werd een studiecommissie in het leven geroepen met werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers die een advies moest geven over het ‘gezonde speelveld’, een faire beloning aan freelance-medewerkers. Dit advies moet in de loop dit jaar naar de cao-partners worden gestuurd en is tijdens deze onderhandelingen nog niet op de cao-tafel terechtgekomen.

Neutraal voorgelegd

De NVJ legt het onderhandelingsresultaat ondanks de positief financiële gevolgen voor werknemerleden neutraal aan haar leden voor omdat er geen overeenstemming is bereikt over de faire beloning van freelance medewerkers, naar het model van de ‘Fair Practice Code’ die door de NVJ met de publieke omroepen is afgesproken en afgesloten.

Samenvatting

  • Looptijd 17 maanden: 1 augustus 2020 tot en met 31 december 2021.
  • Structurele loonsverhoging van in totaal 2%; per 1 februari 2021 1%;  per 1 oktober 2021 1%.
  • Garantiefonds Werk naar Werk. Als een werkgever door faillissement niet in staat is om de werknemer de in de onderneming overeengekomen begeleiding van Werk naar Werk te bekostigen, wordt de werknemer in staat gesteld die toch te volgen door een financiering uit een op te richten Garantiefonds Werk naar Werk. 
  • Pensioenopbouw bij geboorteverlof. De pensioenopbouw voor de partner bij geboorteverlof wordt gedurende het geboorteverlof voortgezet op basis van het reguliere salaris overeenkomstig de gebruikelijke verdeling premie werkgever/werknemer.

De werknemerleden die onder de cao UB vallen hebben inmiddels een stemformulier per e-mail ontvangen. Zij kunnen tot en met donderdag 21 januari hun stem uitbrengen.