NVJ legt Sanoma suggesties voor

woensdag 3 november 2010

Sanoma zegt toe inhoudelijk te reageren op de suggesties die de NVJ gisteren heeft gedaan inzake de herziening van de algemene voorwaarden bij Sanoma. In afwachting van Sanoma’s reactie wil de NVJ vooralsnog niet ingaan op de inhoud van deze suggesties. Sanoma zal uiterlijk 12 november reageren. Op basis hiervan zal de NVJ haar verdere stappen bepalen.De NVJ sprak dinsdag 2 november met Sanoma over de nieuwe algemene voorwaarden. Volgens de NVJ staan hier drie verslechteringen in die de freelancers ten opzichte van de huidige situatie raken:
- De licentie wordt uitgebreid van Sanoma Uitgevers (Nederland) naar de gehele internationale Corporation, dit zonder betaling van een extra vergoeding;
- De licentie gaat met terugwerkende kracht gelden voor al het in het verleden door de freelancer voor Sanoma vervaardigd materiaal;
- De licentie geeft aan Sanoma het recht om materiaal van freelancers ook aan derden door te verkopen, waarbij weliswaar een vergoeding betaald moet worden, doch slechts in uitzonderlijke geval toestemming door de freelancer kan worden geweigerd.

‘We hebben aangegeven dat wij in de huidige vorm onze leden niet kunnen adviseren met deze nieuwe voorwaarden akkoord te gaan’, zegt freelancesecretaris Patrick Holleman. ‘Ik heb tijdens het gesprek toegelicht dat aan de freelancer een vraag wordt gesteld die nu misschien nog klein is, maar wat je nog helemaal niet kunt overzien. Ook hebben we gevraagd of Sanoma het gerechtvaardigd vindt om de regeling met terugwerkende kracht in te laten gaan.’ De NVJ heeft suggesties aangedragen om deze zaken op een fatsoenlijkere wijze voor de freelancers en freelance fotojournalisten te regelen. Tenslotte heeft de NVJ ook de vraag bij Sanoma neergelegd om op langere termijn te praten over toekomstige verdienmodellen, inclusief een eerlijk deel voor de freelancer.

Alle informatie hierover en discussie over de herziening van Sanoma is te vinden op de community