NVJ legt Sociaal Plan New Skool Media aan leden voor

dinsdag 13 september 2022

De NVJ heeft – samen met de vakbonden FNV, CNV en De Unie – een Sociaal Plan onderhandeld voor werknemers van Roularta Media Nederland. Aanleiding is de overname van New Skool Media. De NVJ legt het Sociaal Plan ter stemming voor aan haar leden. Die hebben daarvoor tot 19 september 2022 de tijd.

Foto Jeroen Jumelet/ANP

Eind 2021 kondigde het Belgische mediaconcern Roularta de overname aan van de Nederlandse tijdschriftuitgever New Skool Media (NSM). Twee maanden later kreeg de overname groen licht van de mededingingsautoriteit ACM. NSM is uitgever van diverse tijdschriften en het opiniemagazine Elsevier Weekblad (EW). De Nederlandse tak van Roularta geeft op haar beurt eveneens tijdschriften uit, waarvan Plus Magazine als het vlaggenschip wordt gezien. De twee uitgeverijen zullen worden geïntegreerd. Vooralsnog is geen sprake van samenvoeging van de verschillende fysieke vestigingen.

Belangrijkste kenmerken Sociaal Plan

Het door de NVJ en de andere vakbonden onderhandelde Sociaal Plan heeft als belangrijkste kenmerken:

  • Looptijd van 20 september 2022 tot en met 20 september 2024.
  • De (wettelijke) transitievergoeding conform artikel 7:673 van het Burgerlijk Wetboek, wordt vermenigvuldigd met factor 1,5.
  • Werknemers die tot 1 maart 2023 hun baan verliezen ten gevolgde van de overname, ontvangen deze drie maanden in extra opzegtermijn of drie maanden extra ontslagvergoeding (uiteraard bovenop de afspraken in het Sociaal Plan).
  • Er wordt een paritaire Commissie Sociaal Plan ingesteld die bij zowel boventalligheid van werknemers als herplaatsing (de zogenoemde ‘passende functie’) binnen het bedrijf om advies wordt gevraagd. Ook komt er een Beroepscommissie waar werknemers terechtkunnen als zij bezwaar hebben tegen hun voorgenomen boventalligheid.
  • Werknemers van 55 jaar of ouder krijgen de mogelijkheid hun hoger begeleidingsbudget bruto te laten uitkeren zonder opgaaf van reden binnen drie maanden na uitdiensttreding indien zij geen gebruik willen maken van scholing en/of begeleiding.

NVJ-leden werkzaam bij New Skool Media en Roularta Media Nederland kunnen zich tot 19 september 2022 uitspreken over het Sociaal Plan.