NVJ licht optimistisch over kennisprogramma ANP voor zzp’ers

donderdag 14 januari 2016

De NVJ is licht optimistisch over de plannen van het ANP toe om te investeren in zelfstandige (foto)journalisten. Het programma richt zich onder meer op het verwerven en delen van kennis en het inzetten van tools en applicaties. Dat is in het belang van zowel zelfstandigen als van het ANP. Mediapioniers Teun Gautier en Jan-Jaap Heij dragen bij aan de ontwikkeling van het programma.

De NVJ ziet tegelijkertijd het belang van het ANP. Onlangs bleek dat mogelijk enkele zelfstandige journalisten jarenlang als verkapte medewerkers voor het ANP werk hebben verricht. Zo’n constructie is niet in het belang van het ANP in verband met mogelijke naheffingen. Om dit te voorkomen is het voor het ANP noodzakelijk om niet alleen te investeren in kennis maar vooral ook om zelfstandigen te wijzen op een gezonde freelancers praktijk met minstens drie opdrachtgevers.

De NVJ onderschrijft het belang van gezond ondernemerschap voor freelancers en vindt het uitstekend dat partijen daarbij zoeken naar nieuwe business modellen en daarbij een samenwerking met freelancers aangaan.  Tegelijkertijd onderschrijft de NVJ ook de noodzaak van goed opdrachtgeverschap en dus van goede tarieven.