NVJ maakt werk van werkervaring

donderdag 21 maart 2013

Pas afgestudeerde journalisten hebben in het verleden via zogenoemde stimuleringsregelingen in de verschillende cao’s werkervaring opgedaan. De NVJ speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van deze regelingen.

Een werkervaringsplaats is bedoeld voor afgestudeerde journalisten en daar hoort ook meteen een salaris bij. De werkervaringsplaats is niet vergelijkbaar met een stage. Om in aanmerking te komen voor zo’n regeling wordt vooral gekeken naar studieachtergrond, motivering en ervaring. De selectie vindt dan ook meestal plaats via de bekende sollicitatieprocedure. Voorgaande trajecten duurden bij dagbladen minimaal zes maanden en maximaal twee jaar; bij vaktijdschriften zes tot negen maanden. De werkervaringsplek mag niet voorzien in een bestaande vacature. Een vast contract is daarom geen vanzelfsprekendheid. Maar vaak maken media deel uit van een grotere organisatie. De NVJ raadt de journalisten daarom aan veel van zich te laten horen gedurende de periode dat zij zijn aangesteld.

De NVJ speelt als cao-partner een belangrijke rol in de totstandkoming van stimuleringsregelingen. Daarnaast faciliteert de NVJ. Zo zijn bij nieuwe regelingen namen en adressen van titels en hoofdredacteuren voor ViP-leden (Vers in de Pers) van de NVJ op te vragen bij de NVJ. Ook geeft de NVJ op maat advies over betalingen c.q. het toepassen van de cao.
In het recente verleden heeft NVJ Academy gedurende de stimuleringsregelingen (Plasterk en cao) bij dagbladen en opinieweekbladen vier opleidingsbijeenkomsten, oftewel terugkomdagen voor de deelnemers georganiseerd. De bedoeling van deze sessies was verdieping van vakkennis, ontwikkeling van competenties en het uitwisselen van ervaringen. De werkervaringsjournalisten hadden tijdens deze goedbezochte bijeenkomsten ontmoetingen met ondermeer Brenno de Winter, Joeri Boom, Arthur Maandag, Coen Verbraak, John van den Heuvel. Jannetje Koelewijn, Rob Wijnberg en Xandra Schutte.

De huidige instroomregeling bij dagbladen loopt nog tot 2014. Onlangs is in de cao voor dagbladjournalisten geld gereserveerd voor leerwerkprojecten. Het is nog niet bekend hoe dit geld zal worden ingezet.
Bij de vaktijdschriften valt een zogeheten kennismakingstraject te verwachten.
Wanneer een nieuwe kennismakingsregeling bekend is, bijvoorbeeld bij de vaktijdschriften, worden de deelnemende titels tezijnertijd via NVJ.nl en Villamedia.nl bekendgemaakt. Titels kunnen hun werkervaringsplaats ook via advertenties op vacaturesites verspreiden.