NVJ mist in brief Slob concrete maatregelen om positie freelancers te versterken

donderdag 26 november 2020

Afgelopen week antwoordde minister Slob op de door de Kamer en NVJ geuite zorgen over de journalistieke arbeidsmarkt. In zijn brief aan de Tweede Kamer reageert Slob op de huidige knelpunten, de situatie bij de omroepen en de Fair Practice Code. De brief van Slob getiteld ‘Arbeidsmarkt in de mediasector’ is hier te lezen. Deze brief zal aanstaande maandag 30 november in de Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besproken worden. De NVJ is blij met de erkenning van de minister, maar mist harde aanbevelingen en concrete maatregelen.

Beeld: Sem van der Wal (ANP)

In zijn brief erkent minister Slob de door de NVJ gesignaleerde problemen over de onzekere positie van veel journalisten. Hieronder vallen verslaggevers die tegen lage tarieven als freelancer werken. Of journalisten die met een tijdelijk contract binnen de omroep aan het lijntje worden gehouden. Hij juicht de door de NVJ afgesloten Fair Practice Code toe, omdat deze zorgt voor een betere positie van freelancers bij de omroep. Ook benadrukt Slob dat vakbonden door de nieuwe regels van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) nu in staat zijn om collectieve afspraken te maken voor freelancers. Om zo langs deze weg betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen voor de zzp'ers.

De NVJ is blij met deze erkenning van de minister voor de stappen die de NVJ in het freelance-dossier heeft weten te zetten bij de omroep. Tegelijkertijd zijn we teleurgesteld dat Slob het nalaat om zelf als belangrijke speler en subsidieverlener in de sector de verantwoordelijkheid te nemen voor de dramatische positie waarin veel freelancers en tijdelijke werknemers in de mediasector verkeren. ‘Wij hadden graag gezien dat Slob de bij de omroep afgesloten Fair Practice Code als voorwaarde zou stellen in de private sector’, zegt Thomas Bruning van de NVJ. Bijvoorbeeld bij de toekenning van corona-steun aan mediabedrijven en bij de gelden voor onderzoeksjournalistiek. Ook bij het inzetten van overheidsgeld voor private mediabedrijven zou dat een goede stok achter de deur opleveren.

Ook een harde aanbeveling dat alle mediabedrijven toch ten minste zich dienen aan te sluiten bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht had welkom geweest.

Wij lezen in de brief van Slob weliswaar complimenten en waardering voor de afgesloten Fair Practice Code, maar de zo noodzakelijke stap naar afdwingbare afspraken om de misstanden in de media-sector aan te pakken, blijven in deze brief achterwege. Het vooruitschuiven van deze problematiek naar een nieuw kabinet is volgens ons echt een gemiste kans, waarbij de minister zich onvoldoende rekenschap geeft van de effecten van de machtsconcentratie, die in de mediasector zijn beslag heeft gekregen.

Die situatie vraagt om maatregelen, die passen bij de problemen waar journalistieke freelancers en programmamakers met tijdelijke contracten mee geconfronteerd worden.