NVJ Najaarsvergadering: stemmen over nieuwe verenigingsdemocratie

maandag 27 oktober 2014

Tijdens de komende najaarsvergadering van de NVJ Verenigingsraad op 12 november wordt het besluit genomen over de nieuwe verenigingsvorm van de NVJ, waarbij voortaan alle leden hun stem uit kunnen brengen tijdens de algemene ledenvergadering. Hiermee kiest de vereniging voor meer democratie en wordt er afscheid genomen van de getrapte inspraak via verenigingsraadsleden. Op 12 november zijn de leden van de NVJ van harte welkom deze vergadering bij te wonen. Aansluitend zal Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau een mini-symposium geven, ter gelegenheid van het afscheid van oud-bestuursleden Agnes Koerts en Huub Elzerman.