NVJ niet akkoord met freelancevoorwaarden de Persgroep

vrijdag 1 juli 2016

Freelancers van de Persgroep hebben vrijdag 1 juli een brief ontvangen van hun hoofdredacteuren met nieuwe freelancevoorwaarden. Sommige hoofdredacteuren stellen dat de voorwaarden na overleg met de NVJ zijn aangepast. Dat is niet het geval. De NVJ en de Persgroep hebben met elkaar over de voorwaarden overlegd, maar de NVJ is niet akkoord met de aangepaste voorwaarden. Op de meest fundamentele punten zijn de voorwaarden niet aangepast. Hierdoor kan de NVJ niet met de voorwaarden akkoord gaan. 

De freelancevoorwaarden van de Persgroep zijn aangepast naar aanleiding van de onlangs veranderde wetgeving voor zelfstandigen. De meest in het oog springende verandering is artikel 4 over de aard van de arbeidsrelatie. Artikel 4.7 bepaalt het volgende:

‘Mocht Maker om welke reden dan ook als werknemer worden aangemerkt, dan is de Persgroep gerechtigd alle daaruit voortvloeiende schade op Maker te verhalen.’

Volgens de NVJ kan dit alleen voor zover het arbeidsrecht dit toelaat, de Maker is dan immers werknemer. Op grond van het arbeidsrecht is het slechts mogelijk schade van de werkgever (Persgroep) op een werknemer te verhalen als sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de werknemer. Dat is doorgaans niet snel het geval.

Op de overige voorwaarden geeft de NVJ op korte termijn een inhoudelijke reactie.